+ Meer informatie

Inflatiedruk nog krachtig

PRIJZEN IN EEG STIJGEN NOG STEEDS

3 minuten leestijd

BRUSSEL — Uit het jongste economisch maandoverzicht van de Europese Commissie blijkt dat de verbruiker sprijzen in de meeste lidstaten van de EEG nog steeds omhoog gaan. Opgemerkt wordt dat de inflatiedruk in de negen EEG-landen in juni nog zeer krachtig was.

Volgens de Bank of Montreal zou de ontwikkeling van de Canadese economie weleens de krachtigste binnen de gehele westerse wereld kunnen zijn. In een rapport van de bank staat dat de economische oniwikkeling van de Verenigde Staten en Canada een hele lange t: parallel heeft gelopen, maar dat tic wegen zich dit jaar hebben gescheitlen.

De voorsprong van Canada is in hp-s?;lzaak het gevolg van de achteruitgang in de Amerikaanse bouwn'verhid en auto-industrie, een rr.:ivikkc!ing die zich niet in CanaC ' • cfif t voorgedaan. Eo Bank of Montreal voorspelt ijrt Ce Canadese investeringen dit jsar ruim twintig procent zullen toenemen.

Dit stijgingspercentage zou twee keer zo hoog zijn als dat van de Verenigde Staten. In combinatie met een aanhoudende toeneming van de verbruikersuitgaven zofdit ertoe kunnen leiden dat Canada in economisch opzicht alle overige westerse landen ver achter zich laat.

In verband met het seizoen verliep de prijsstijging in West-DuitsJand, Nederland en Luxemburg betrekkelijk langzaam. In de andere lidstaten stegen de prijzen in een bijzonder hoog tempo. De daling van dit grondstoffenpirijzen in de wereld begint thans in enkele EEG-landen invloed te krijgen op de groothandelsprijzen, zo zegt het overzicht. Frankiljfc heeft een streng toezicht aangekondiigd om te verzekeren dat de prijsdaling ten goede komt aan de verbruikers.

WERKLOOSHEID

De industrriële poduktie ging verder omhoog, maar niet meer in hetzelfde snelle tempo als in het najaar van 19t3. De werkloosheid werd groter, behalve in Italië en Frankrijk waar deze ongeveer gelijk bleef.

In enkele lidstaten gaan de exportprijzen ïhans aanzienlijk sneller omhoog dan de imporfcprijzen, hetgeen tezamen met een vermindering van de invoer in enkele E(BG-landen Mjkt te hebben geleid tot een kleine vemnindering van het handelstekort, zo zegt het overzicht.

De waarde van de EiBG-exi)Ort ging in de eerste helft van tot jaar sterk omhoog, rat hield vooral verband met de snelle stljgiiiig van de ejqpontprijzen.

UITEENLOPEND

De waarde van de handei tussen de EBG-handel steeg jn de afgelopen maanden krachtig, hoewel de gang van zaken van land tot land zeer uiteenlo pend was. In West-Duitsland was de waarde van de invoer uit de andere lidstaten iets hoiger,/'maar Italië, Engeland, Frankrijk en Denemarken gaf deze in het eerste kwartaal van dit jaar een. stijging van 45 procent te zien in vergejjjkinig met de overeenkomstige periode van het vorig jaar. uit boten. Dit veranderde evenwel weer snel en werd veel meer betaald. Op aflading liggen de prijzen voor het komende stalseizoen nog wel geschikt In de markt.

De telefoon in de Bauspainkasse Mainz is er niet alleen voor telefoongesprekken: vda de door Siemens ontwlWkelde informatietelefocar. „comset 101" (links) kan rciea. verbinding met de comiputer opnemen en opgeslagen informatie direct op een kleine telefoonprinter (rechts naast de telefoon) laten uitdraaien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.