+ Meer informatie

„Ik zou de knop omdraaien”

8 minuten leestijd

Wie 's avonds door een straat of buurt loopt, waar dan ook in ons land, ziet achter vrijwel elk raam het bekende blauwachtige verspringende licht De T.V. staat aan. Bijna huis aan huis.

Dikwijls zit of ligt het hele gezin aan de beeldbuis geklüisterd.

Alle aktiviteit is lamgelegd. Men doet niets meer. Men kijkt

Gefascineerd of vol ergernis. Genietend of huiverend. Bewonderend of vol afkeer. Maar. men kijkt

Het magische oog verslaat Zijn tienduizenden. Alles wat in de wereld gebeurt en alles wat de wereld biedt wordt de televisiekijker voorgeschoteld.

De kijker moet zelf maar selekteren (!). Maar daar komt in de praktijk weinig van terecht

Ik hoor op mijn werk de gesprekken wel eens aan. Heb je dat gezien? Hebben jullie naar dat programma gekeken. Ja, ik heb het gezien, maar ik vond er niks aan. Dan draai je toch af zou je zeggen. Ach nee, ik wilde toch het volgende zien dus heb ik het maar laten aanstaan.

Maar. zeg, hebben jullie ook zo gelachen met dat van elf uur? En die film....! Je merkt aan die gesprekken wel dat er maar erg weinig zijn die een keus maken. Klaar met eten, of soms nog niet eens, knop om en kijken. Want je mag niets missen. Je moet bijblijven immers.

En daar is de T.V. een machtig middel voor. Machtiger nog dan de radio. De moderne techniek brengt de wereld in de gezinnen Niet alleen het wereldgebeuren; maar vooral ook het wereldse.

De T.V. niet meer weg te denken?

Wij hebben geen T.V. en ik hoop jullie ook niet

Misschien zeg je nu, dat je dat hopeloos antiek vindt en dat het maar een ouderwets standpunt is dat vindt dat wij geen T.V. hebben.

T.V. is toch niet meer uit onze maatschappij weg te denken? Dat denk ik ook niet

Maar uit onze gezinnen toch nog wel? De televisie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. We moeten wel onderscheiden. Ik doel hier in dit artikel met name op het T.V.-gebruik tot vermaak.

(T.V.-gebruik tot vermaak is door onze gemeenten op de Generale Synode van 1953 en 1959 veroordeeld). Helaas moet ook onder ons een toeneming van het T.V - bezit en gebruik worden opgemerkt en ik waag het te zeggen dat adt niet tot opbouw van gezin en gemeente is. Nog minder tot nut van onze verhouding tot God. Ik hoor nu het kommentaar al. „Je weet toch best waar je naar kijkt Je hoeft alles niet aan te zetten. En je bent er toch zelf bij."

Het kan best wezen dat er zulke sterke mensen zijn, maar ik vrees dat je jezelf dan toch overschat Ik moet van mijzelf zeggen dat ik vaak zo zwak ben. Ik ben zo gemakkelijk te Verleiden. Ik heb mezelf zo weinig in de hand.

Ik ben zo onbekwaam tot enig goed en zo geneigd tot alle kwaad. Ik heb zo nodig dat de Heere me voor alles bewaart

Maar wat steekt er nu voor kwaad in een televisietoestel? In dat toestel natuurlijk niets. Dat is een dood ding.

Een dood ding wordt levend

Dat dode ding wordt echter zo heel dikwijls verkeerd gebruikt Dat dode ding wordt dan levend in de hand van degenen die er in diepste wezen op uit zijn de gevestigde strukturen onderuit te halen.

„En al die goede programma's dan? " hoor ik vragen.

Dan stel ik een tegenvraag. „En al die ronduit slechte, en die zedenbedervende

en die spottende en die godslasterlijke programma's? " Brengt men daar zichzelf en zijn kinderen niet mee in gevaar? Hoeveel programma's zijn er niet die de kijker systematisch beïnvloeden. Hoeveel die een beeld geven van het leven dat het onze niet behoort te zijn. Hoeveel waarin gespot en gelasterd wordt met de Heere en Zijn dienst. Je behoeft geen T.V. te hebben om dat te weten. Je leest dat in de kranten. Je hoort het op je werk. En je weet dat het waar is.

Je weet ook dat de protesten daartegen nauwelijks nog weerklank vinden. Als er van Godswege op gewezen wordt, wordt daar niet eens meer naar geluisterd.

Als er gewezen wordt op zedenbedervende programma's, die velen nog tot aanstoot zijn, dan wordt onverdraagzaamheid verweten.

De amusementsfilms

De amusementsfilms zijn óf zo realistisch dat ze van het meest intieme leven van de mens een kijkspel maken, waarin met het mooie van God de mens in Zijn oneindige goedheid nog als kleine overblijfselen uit het Paradijs gelaten heeft, wordt omgesprongen op een manier dat alle normen overboord worden gegooid; óf ze zijn zo irrealistisch dat een droomwereld wordt getoond. Beide zijn meestal vol erotiek en sex. Veelal is de muziek er op afgestemd hartstochten op te zwepen. Wat zit daar achter?

Ten diepste alleen dit gooi al je remmen los en leef maar uit wat er in je zit Dan leef je pas. De mens der zonde openbaart zich meer en meer.

„Nou, dat loopt wel los", hoor ik zeggen. O ja? Alleen al het feit dat zulke antwoorden onder ons gehoord worden, wijst er op hoe ver het kwaad al voortgevreten is. We vinden het niet eens zo erg meer.

En tientallen andere dingen zijn onze kringen binnengedrongen, die we gewoon en normaal zijn gaan vinden. Maar daarmee zijn ze niet gewoon of normaal. Integendeel!

Beïnvloeding

Als tegenargument wordt wel eens geopperd dat vroeger ook de fiets en de auto, de trein en het vliegtuig door ons soort mensen veroordeeld werden. Ik vind dat een onjuiste vergelijking. Bij een kommunikatiemiddeï als de T.V. gaat het om de beïnvloeding van de menselijke geest En die beïnvloeding is zo subtiel dat helaas maar weinig meer wordt opgemerkt hoe gevaarlijk die is. Neem nou het nieuws en het journaal. Dat is menigmaal gekleurd en gericht op de sentimenten van de kijkers.

Misschien is je weerwoord: „Dat kan allemaal wel waar zijn, maar als wij T.V. zouden hebben, zou ik daar zelf bij zijn en als ik merk dat men probeert mij te beïnvloeden en een bepaalde mening op te dringen, draai ik de knop om". Ik vraag me af: zou je dat bemerken? Het gevaar schuilt soms maar in enkele woorden.

Om een klein voorbeeld te geven: als wij over een regime spreken, heeft dat woord een wrange bijsmaak.

Een regime onderdrukt vervolgt Wettige regeringen worden tegenwoordig gemakkelijk een regime genoemd als ze nog proberen een dam op te werpen tegen marxisme, kommunisme en revolutie.

Een handjevol mensen dat meent zich hiertegen te moeten verzetten wordt een guerillabende genoemd.

En de voorstelling van zaken in de meeste nieuwsmedia is al gauw zodanig dat die opstandelingen het recht aan hun kant hebben. De russische regering daarentegen stuurt hulptroepen. Maar moordt daarmee hele bevolkingsgroepen uit

Zo zouden meer voorbeelden te noemen zijn.

Evangelisatiemiddel?

In gesprekken rond het medium T.V. hoor je nog al eens de stelling opwerpen dat er ook via de buis geëvangeliseerd kan worden. Er worden toch kerkdiensten uitgezonden, bijbelstudies en wat dies meer zij?

Ja, dat weet ik. Wat ik voor mezelf nooit zo goed rijmen kan is vervat in deze vraag: Kun je het Evangelie verkondigen via de T.V. als daar direkt op aansluitend een programma wordt uitgezonden dat volledig in strijd is met Gods Woord?

Heb je gelezen van de laatste E.O.jongerendag, waarvan ongetwijfeld ook reportages via de T.V. zijn uitgezonden? Hoe daar werd opgeroepen te kiezen voor Jezus. Wie wil nü Jezus aannemen?

Sta dan op! Kies nu! Jonge vrienden zo gaat het in Gods Koninkrijk niet

„Ik ben gevonden van degenen die naar Mij niet vraagden". Zo'n dag is vervuld van juichen en muziek. Het is niet zo dat Gods kinderen geen blijdschap kennen, maar de Heere zegt ook: „Ik zal ze voeren met smeking en geween."

Denk er eens over na

Jongens en meisjes dit waren zo wat invallende gedachten over T.V. Ik hoop dat jullie er ook over zullen nadenken. Maak je 't je ouders niet te moeilijk als ze vast willen houden aan wat de Heere van ze vraagt? Ze hebben bij de doop iets beloofd!

„Maar", zegje misschien: „Er wordt toch in de Bijbel niet over T.V. gesproken? "

Nee, maar wel over zonde en wel over de listige omleidingen van satan en wel over de zwakheid van ons mensen.

Bedenk dat voor satan en voor ons van nature verdorven hart geen list te geraffineerd is om wegen te vinden ons van God af te houden.

Nog één vraag. Kunnen we God ontmoeten, kijkend naar een vermaakprogramma? Of zal Hij ons wakende vinden?

En dan denk ik aan het woord van Paulus: „Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Bélial of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is en Ik zal ulieden aannemen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.