+ Meer informatie

Pais geeft oplossing voor gat van 119 mln

Wijziging in salarisschalen op kòmst

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister Pais heeft de Staten Generaal en de ambtenarencentrales geschreven hoe hij het gat van 119 miljoen gulden in de onderwijsbegroting voor dit jaar wil dichten.

Hij stelt zes maatregelen voor waarvan vier in de rechtspositionele sfeer. Voor volgend jaar betekenen de ingrepen de besparing van 199 miljoen gulden en met ingang van 1983 wordt per jaar structureel ƒ 322 miljoen bezuinigd.

De salarisschalen voor het onderwijzend personeel worden wat langer gemaakt, zodat iedereen pas op zijn maximum komt als hij 46 jaar is. Dit is nu bijvoorbeeld ook wel met 44 jaar het geval. Deze maatregel bespaart dit jaar een uitgave van 17,6, volgend jaar van 154 miljoen gulden en vervolgens structureel 272 miljoen gulden per jaar. Bij deze maatregel valt niemand in salaris terug, aldus de minister.

In de verzorgingsstructuur en bij de nieuwe lerarenopleidingen zullen de personeelsleden nooit in een hogere schaal dan 148 mogen worden ingedeeld. Pedagogische en didactische medewerkers die nu in een hogere schaal zitten, moeten terug. Dit levert voor '81 0,8 miljoen gulden aan besparingen op, volgend jaar 2,5 miljoen en structureel 7,2 miljoen gulden.

Groei beperken
De personeelsgroei bij het voortgezet onderwijs (VO), inclusief het hoger beroepsonderwijs (HBO) wordt beperkt. Volgens de prognose zouden hier het komend schooljaar negenhonderd arbeidsplaatsen bijkomen. Dit aantal zal ten hoogste 650 mogen bedragen. De scholen die groeien of kleiner worden zullen dit minder snel mogen doen dan gebruikelijk. Dit levert voor dit jaar 8,7 miljoen op, voor '82 en volgende jaren zal dit 20 miljoen gulden bedragen. Tenslotte zal in de rechtspositionele sfeer de personeelsbeperking in de verzorgingsstructuur nog 1,2 miljoen voor '81, 2,5 miljoen voor '82 en structureel 2,8 miljoen gulden worden bezuinigd.

In de materiële sfeer wil minister Pais met ingang van '81 20 miljoen gulden per jaar besparen door de prijsbijstelling te beperken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.