+ Meer informatie

COLUMN: VERHUIZINGEN EN AT TESTATIES

4 minuten leestijd

In onze kerkorde staat een artikel dat handelt over de gang van zaken bij leden van de gemeente die naar een andere plaats verhuizen. U vindt het in art. 82 (hebt u de nieuwe uitgave van de kerkorde all). Kort gezegd komt het hierop neer: belijdende leden melden tijdig hurt aanstaande verhuizing aan de kerkenraad, krijgen dan hun attestatie mee (waarop behalve van de formele kerkelijke gegevens melding gemaakt wordt van de christelijke levenswandel), die zij vervolgens terstond (!) weer inleveren bij hun nieuwe kerkenraad. Wanneer een kerkenraad een attestatie heeft afgegeven, stuurt hij naar de kerkenraad die de leden zal ontvangen ook een bericht daarvan, zodat deze daarop voorbereid is en alvast pastoraal klaar kan staan: een verhuizing is immers een ingrijpende zaak en het doet goed, wanneer je snel een contact hebt kunnen maken in je nieuwe woonplaats.

Dat is het principe. In de praktijk was het vroeger ook al wel eens moeilijk om dat principe uit te voeren zoals het er staat. Als ik mij niet vergis, neemt die moeite echter tegenwoordig erg toe - afgaand op eigen ervaringen en stukjes die ik in kerkbodes lees. Het komt nog al eens voor dat leden van de gemeente die verhuizen, tegen de kerkenraad zeggen: ‘houdt u de attestatie nog maar even bij u, we willen eerst eens rondkijken. Over een poosje zullen we u wel bellen en zeggen waar we lid worden’. Dat plaatst de kerkenraad voor een moeilijk dilemma. Enerzijds wilje niet vervelend zijn, anderzijds voel je dat het kerkelijk besef- zoals wij dat met een mooi woord noemen - aan slijtage onderhevig is. Er is bovendien nog verschil: het maakt lets uit of mensen in een plaats waar geen CGK is, enkele buurgemeenten in de directe omgeving met een bezoek willen vereren, of dat ze de sfeer willen proeven in andere kerken, al of niet van gereformeerd belijden.

Nu kan men mensen niet tegen hun zin dwingen zich bij een nieuwe gemeente aan te melden. Het minste wat kerkenraden in zo ‘n geval wél kunnen doen, is dat zij de betrokkenen voorleggen dat hun naam en nieuwe adres aan de kerkenraad van hun nieuwe woonplaats wordt doorgegeven met verzoek om pastorale aandacht. Die aandacht kan stimulerend werken en aanmelding bespoedigen. Het lijkt mij daarnaast van belang dat kerkenraden, wanneer het opvragen van de kerkelijke papieren een tijdje gaat duren, eens een telefoontje plegen naar hun leden die op dat moment ‘in de verstrooiïng’ wonen. Naast informatie naar hun welstand rond de ontworteling die heeft plaatsgevonden (dat is een verhuizing toch) kan ge’informeerd worden naar de kerkelijke stand van zaken. Al te gemakkelijk kan het anders gebeuren dat leden ‘verdwijnen’; en dat wil toch niemand! Het is ook echt niet verkeerd om daarbij melding te maken van het goede in eigen kerkelijk leven.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik uit stukjes van kerkenraden in pastoralia ook nog wel eens een andere toon hoor. Ik bedoel dat met een zekere welwillendheid een eventuele overgang naar een ander kerkgenootschap wordt begeleid en soms zelfs wordt gestinudeerd. Zojuist viel het woord ‘kerkelijk besef. Dat mag men toch zeker van kerkenraden verwachten, zonder daarmee de geestelijke verbondenheid met andere kerken van gereformeerd belijden onder stoelen of batiken te steken. Het ernstigste wat ik op dit gebied ooit tegenkwam, was het bezoek bij een lid van de gemeente waar ik pas was komen werken, die mij meedeelde dat als het aan de kerkenraad van haar vorige gemeente had gelegen, ze nu lid was geweest van een andere kerk: de broeders bleken erg gereserveerd gestaan te hebben tegenover de eigen zustergemeente in de plaats waar de betrokkene ging wonen. En ze hadden dat gestalte gegeven in een negatief advies… dat is echt art. 82 op z’n kop zetten; laten we de dingen kerkelijk zuiver houden!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.