+ Meer informatie

Verschil tussen SGP en RPF niet gering

SGP-lijsttrekker ir. H. van Rossum:

3 minuten leestijd

GOUDA — Tussen SGP en RPF bestaan belangrijke verschillen. Zo is de RPF aanhanger van de neutrale-staatsgedachte en eist zij van de overheid niet dat deze Gods Woord hanteert als richtsnoer voor de gehele samenleving.

Dat stelde SGP-lijsttrekker ir. H. van Rossum zaterdag in Gouda op een verkiezingsbijeenkomst van het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen. Hij signaleerde een klimaat in de gelederen van het RPF dat hij aanduidde met de term „Triomfantalistisch".

Anderzijds staat de Reformatorisch Politieke Federatie dichter bij de SGP dan het CDA, in welke partij volgens Van Rossum nauwelijks nog een principieel geluid te vernemen is. „De RPF heeft duidelijk programmapunten die mij aanspreken en een zekere vorm van samenwerking zal, in het geval de RPF een zetel haalt zeker niet afgewezen worden", aldus Van Rossum.

Centraal
Ook ir. B. J. van der Vlies, nummer drie op de SGP-lijst en als zodanig kandidaat-kamerlid, wees erop dat de RPF niet vasthoudt aan het onverkorte artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Voor de SGP is dit een essentieel punt. Zo stelt de SGP in haar verkiezingsprogram dat Gods Woord in alle geledingen van het onderwijs centraal moet staan. „In die opvatting staat de SGP alleen", aldus Van der Vlies. Hij noemde in dit verband ook de zaak die er voor de overheid ligt om de godslastering in de samenleving tegen te gaan, onder meer door de invoering van censuur op pers, film, toneel e.d. Verder zal de zedelijkheidswetgeving moeten worden uitgebreid en strenger moeten worden toegepast. Een uitvloeisel daarvan zal zijn dat de woning aan mensen die in onoorbare praktijken samenleven, niet mag worden bevorderd, zo stelde Van der Vlies.

Nationaal kabinet
Sprekend over de komende kabinetsformatie, bekende Van Rossum geen voorstander te zijn van een nationaal kabinet. „Dan voorzie ik", zo zei hij, „dat wij ons in grote moeilijkheden zullen manoevreren. Op het punt van de zedelijkheidswetgeving bijvoorbeeld zijn de tegenstellingen groot." Van Rossum kondigde aan koningin Beatrix te zullen adviseren om te streven naar een zo christelijk mogelijk kabinet. SGP-deelname aan zo'n kabinet zal niet bij voorbaat worden afgewezen, al lijken de kansen daarop zeer gering.

Ingaand op het veel gehoorde verwijt dat de SGP slechts de rol zou vervullen van een getuigenispartij, verwees Van Rossum naar de praktische resultaten die de SGP-fractie in de voorbije periode heeft weten te boeken. Als voorbeeld voerde hij aan het initiatief-wetsontwerp inzake abortus van ds. Abma en dr. Verbrugh dat volgens hem als gewetensklem voor vele CDA'ers heeft gefunctioneerd. „Zij konden thans niet vóór het regeringswetsontwerp stemmen met het argument dat er geen alternatief was", aldus Van Rossum.

Hoort de Roede
Tijdens de morgenvergadering, waarbij huishoudelijke zaken aan de orde kwamen, werd het tweede deel van de serie „Hoort de Roede" overhandigd aan de scheidende bestuursleden van het LVSGS, de heren W. Bron en P. Mulder. In dit nu verschenen boekje zijn de partijredes opgenomen, die in de periode 1937-1951 door de toenmalige partijvoorzitters van de SGP (resp. ds. G. H. Kersten en ds. P. Zandt) zijn uitgesproken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.