+ Meer informatie

UITSLAG LEZERSONDERZOEK AMBTELIJK CONTACT

3 minuten leestijd

INLEIDING

In AC oktober 2014 is meegedeeld dat er een lezersonderzoek zou worden gehouden in november 2014 met medewerking van studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Vanwege een goede samenwerking tussen de studenten Wilma Kerpel, Sarita Mateboer, Rob Korteland en ondergetekende als contactpersoon namens comité en redactie, en niet te vergeten de snelle reacties van de abonnees, kon reeds op 15 december 2014 het eindrapport worden aangeboden. Comité en redactie hebben op 13 januari 2015 in een gezamenlijke vergadering de resultaten besproken en nagedacht welke vervolgstappen nodig en mogelijk zijn.

RESULTATEN

AC heeft 2100 abonnees (2000 via de kerkenraden, 100 privé). Hiervan hebben 463 verspreid over het hele land de enquête ingevuld, ruim voldoende voor een representatieve steekproef.

De gemiddelde leeftijd is 52 jaar, 65 jaar komt het meeste voor, de leesduur is 27 minuten en het rapportcijfer is 6,6. Hoewel 80% van de abonnees de ontvangst van AC nu waardeert zegt de helft van de abonnees dat men AC niet zou missen als het niet meer zou verschijnen. De waardering van AC is het hoogst in de leeftijdsgroep 67 jaar en ouder. AC wordt vooral gebruikt als steun bij het persoonlijk ambtelijk werk. Het wordt nauwelijks in kerkenraadsvergaderingen besproken. De uitvoering van AC mag een groter lettertype krijgen en meer kleuren en foto’s bevatten. Over de inhoud zijn de meningen zeer uiteenlopend. Sommigen vinden de artikelen opbouwend en leerzaam. Anderen vinden ze veel te theologisch en dogmatisch en begrijpen de strekking niet eens. Verder is AC niet praktisch, er wordt bijvoorbeeld te weinig aandacht besteed aan de vragen van jongeren en kerkverlating. Boekrecensies worden het minst op prijs gesteld.

VERVOLGSTAPPEN

Het comité gaat onderzoeken wat de fnanciële consequenties zijn bij een andere uitvoering van AC. Te denken is aan een groter formaat met groter lettertype, meerkleurendruk en foto’s. Verder een verschijning van eens per twee maanden, maar dan in een dikkere uitvoering. De redactie gaat zich bezighouden met de inhoud van AC. Het blijft belangrijk aandacht te geven aan de vraag wat wezenlijk is voor de (leer van de) CGK. De jaargang 2015 is reeds volledig ingepland voordat de enquête gehouden werd. Wellicht dat met ingang van het januarinummer 2016 AC in een vernieuwde versie zal gaan verschijnen.

DIGITALISERING

Met name jongere ambtsdragers stellen een digitale versie van AC op prijs. De komende tijd wordt (deels in overleg met De Wekker) besproken wat de (fnanciële) consequenties zijn bij het aanbieden van een digitale versie naast de papieren versie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.