+ Meer informatie

Kerknieuws in 't kort

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Behalve aan bevriende kerken, organisaties en personen zendt het Hervormd moderamen, samen met synodeleden, ook dit jaar Paasgroeten aan enkele mensen die om religieuze of politieke redenen gevangen zitten.

In een brief aan de plaatselijke Hervormde kerkeraden en predikanten zal worden voorgesteld ook de kerkelijke gemeenten bij deze vorm van Paasgroeten in 1977 te betrekken en desgewenst het hele jaar door, bijv. in contact met Amnesty International.

In een eerste publicatie worden adressen doorgegeven om met Paasgroeten de omstandigheden te verlichten van Sergej Kovalev in de Sovjet-Unie, mevr. ds. Lee Oo Jung in Zuid-Korea en Thomas Manthatta in ZuidAfrika. •

WASHINGTON — De regering van Zaïre heeft Washington ervan in kennis gesteld dat gewapende invallers zeven Amerikaanse zendelingen van de Methodistische Kerk in Zaïre onder huisarrest hebben gesteld. Dit is meegedeeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.

De zendelingen hebben hun werkterrein in Kapanga bij de Angolese grens.

UTRECHT — Het Hervormde werelddiakonaat geeft 45.000 gulden voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en het oorlogsgeweld in Libanon, Dit geld is beschikbaar gekomen door bijdragen, die werden gegeven, hoewel er geen inzameling hiervoor is gedaan in de gemeenten.

Dezer dagen vertrekt een konvooi met hulpgoederen naar Turkije en Libanon namens een aantal hulp- en mede-financieringsorganisaties, waaronder het diakonaat. De afgelopen maanden is er tussen deze organisaties een zogenaamd Libanon-beraad geweest om na te gaan hoe de hulp het meest doeltreffend gegeven kon worden.

MÜNCHEN/BUENOS AIRES - De gesuspendeerde Franse aartsbisschop Marcel Lefèbvre bereidt de stichting van een nieuw seminarie voor in West-Duitsland en in Argentinië. Hij heeft een bezoek van enkele dagen aan München gebracht, waar hij gezocht heeft naar een geschikt pand. Hij wil daar een seminarie stichten ten behoeve van de traditionalistische priesterbroederschap Pius X.

In een interview voor de Beierse televisie verklaarde Lefèbvre, dat Roomskatholieken in Beieren hem om een dergelijk seminarie hadden gevraagd.

AMERSFOORT — Als het grondvlak weinig reageert op hetgeen de Raad van Kerken doet, zou dit wellicht aanleiding kunnen geven tot de vrees, dat de raad uitgroeit tot een superkerk of tot een superinstituut, dat ver van de mensen komt af te staan. Aldus kardinaal Willebrands, die als nieuw lid zijn eerste vergadering van de Raad van Kerken in Amersfoort bijwoonde. De kardinaal verklaarde, dat de raad aan dit gevaar moet proberen te ontkomen. De Raad van Kerken mag de interkerkelijke gesprekken over geloofsvragen wel bevorderen, maar niet leiden, meende hij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.