+ Meer informatie

Doctoren

4 minuten leestijd

Heerlen — In het Thermenmuseum begint morgen de tentoonstelling "De tijd gefixeerd, steden en landschappen van Italië in historische foto's". De expositie, die tot 18 maart duurt, toont 158 foto's uit de negentiende eeuw. Leiden - Het Nationaal Natuurhistorisch Museum in het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie toont tot 18 maart 1990 de tentoonstelling "Facetten van kristallen". Het museum aan de Hooglandse Kerkgracht 17 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Utrecht — In de Veemarkthallen is er morgen een poppenbeurs. Daar is alles te vinden op het geoied van poppen, antieke poppen en fantasiepoppen. De beurs is geopend van 10.30 tot 16.30 uur. De toegangsprijs is 3,50 gulden per persoon. Voor meer informatie: tel. 02158-1809. Venlo — De dubbelexpositie "Weggegooid en teruggevonden" in het Goltziusmuseum laat zien dat afval uit voorbije eeuwen een schat aan informatie kan geven. De tentoonstelling is tot 18 maart te bezichtigen. Het geleerdheidsgehalte van de nieuwe ploeg ministers ligt op ongeveer hetzelfde niveau als dat van het vorige kabinet. Tenminste, als we de doctorsgraad van de ministers mogen meten. In de Lubbersen-II en -III mochten elk drie ministers met de doctorstitel schermen. In het tweede kabinet-Lubbers waren dat De Korte, Ruding en Van Eekelen, in het derde zijn het de professoren Hirsch Ballin, Ritzen en Andriessen.

Of de laatste drie nog wat zullen hebben aan het proefschrift waarop ze promoveerden, valt te bezien. Het voorbeeld van voorganger Van Eekelen stemt niet hoopgevend. Hij presteerde het met de doctorstitel, behaald op het grensconflict tussen India en China, toch te struikelen over zo'n simpel grensdocument als een paspoort. Cijferaar Ruding had het beter bekeken met z'n hooggeleerde onderzoek "Naar een geïntegreerde Europese kapitaalmarkt". Hij kan het ook na z'n ministersambt nog ver schoppen in Europa.

Bij de verse onderwijsminister Ritzen ligt het allemaal nog 't makkelijkst. Hij 'disserteerde' op een onderwerp over onderwijs en economie en inkomensverdeling. Tel uit je winst. Hirsch Ballin zal in de verloren uurtjes misschien ook nog wel voordeel kunnen trekken van zijn proeve van bekwaamheid "Planning en Beleid", maar Andriessen moet op z'n tellen passen. Zijn dissertatie over de ontwikkeling van de moderne prijstheorie is wel erg gedateerd: 1955. Als hij in een onbewaakt ogenblik z'n proefschrift nog eens voor de dag haalt, moet niet uitgesloten worden geacht dat de prijzen van boter, kaas en eieren drastisch zullen zakken.

Het kabinet waarin en waaraan erg veel ge-doctor-d werd, was het eerste kabinet-Van Agt, dat na een recordlange formatie bleef sukkelen ëh'cfès'Öfj-f danks de eindstreep haalde. Zes doctoren in getal. Allereerst vriend Van der Klaauw, de minister van buitenlandse zaken, die zijn studie naar de politieke betrekkingen tussen Nederland en België eigenlijk pas in de praktijk kon brengen na zijn vertrek als minister, toen hij benoemd werd tot Nederlandse ambassadeur in Brussel.

Ja, en dan Kruisinga, de man die voortijdig van Defensie vertrok, omdat hij niet goed luisterde naar zijn collega's. Geruchten over enig verband met zijn proefschrift, over de validiteit van het gehoororgaan, zijn evenwel nooit bewezen.

Albeda lag van begin af aan goed op Sociale Zaken. Maar ondanks dat hij in zijn portefeuille "De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij" meedroeg, mocht hij het niet te bont maken bij de bonden. De Ruiter, die op Justitie resideerde, kon wel uit de voeten met zijn "Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het ontwerp-Burgerlijk Wetboek".

Minister Pais, die Onderwijs 'deed', zat in een lastiger paket. Want wat begin je nou in onderwijsland met een onderzoek naar consumentgedrag en consumentkrediet in Nederland? Te langen leste minister Ginjaar van volksgezondheid en milieu. Hij zat toch wel wat in z'n maag met "The reactivity of some organophosphorius compounds in nucleophilic substitution reactions". Maar dat is volkomen begrijpelijk.

Iemand die ook niet veel geciteerd zal hebben uit zijn eigen wetenschappelijke oeuvre, was Jan Terlouw, in Van Agts derde kabinet minister van economische zaken. Bij een door hem geschreven roman als "De derde Kamer", of een kinderboek als "Windkracht 13" kan men zich op het Binnenhof nog wel wat voorstellen. Maar met een studie verricht naar "highly ionized, steady state cesium plasma" geef je jezelf als minister eerder een bevret van onvermogen.

Een leuke is nog mevrouw Klompé, onze eerste vrouwelijke minister. In de bibliotheek van haar ministerie maatschappelijk werk zal haar proefschrift "Solconcentratie en uitvlokking bij het agjsol" vast niet elke dag zijn uitgeleend.

Meer tot de verbeelding spreekt de dissertatie van minister Rutten, die rond 1950 onderwijs runde. Hij promoveerde twee keer: een keer in de letteren op de Vlaamse schrijver Felix Timmermans en daarna op de "Psychologie der waarneming", een studie over gezichtsbedrog. Ruttens voorganger Gielen behaalde zijn graad met "De wandelende Jood in volkskunde en letterkunde".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.