+ Meer informatie

VRAGENBUS

2 minuten leestijd

N. Br. te U. vraagt wat de betekenis is van 1 Petr. 4 : 6, waar geschreven staat: , , Want daartoe is cok de doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wei zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest."

Antwoord: Dit is wel een zeer moeilijke tekst. Wat de verklaring betreft kan ik niet terecht bij Calvijn of Brakel, want noch in de „Institutie" noch in de „Redelijke Godsdienst", wordt die tekst aangehaald.

Dachsel en Matth. Henry geven een verklaring, die mij niet bevredigt en Luther slaat de plank helemaal mis.

De Statenvertalers geven voor mij de kortste en duidelijkste en naar mijn mening de beste verklaring. Zij toch brengen deze tekst in verband met het 19e en 20e vers van het 3e hoofdstuk van 1 Petri.

Bij het woord „doden" schrijven zij: Namelijk, die ten tijde van Noach geleefd hebben en nu dood zijn; die Noach lasterden, omdat Noach niet deed als zij, nl. huwelijken, eten, drinken enz. zonder bedenken van Gods toekomende straf, gelijk Christus daarvan sprak in Matth. 24 : 37 en 38."

Aan de tijdgenoten van Noach heeft Noach het Evangelie gepredikt, om hen daardoor tot bekering van zulk een zorgeloos leven te brengen met het doel, dat zij wel geoordeeld zouden worden naar de mens in het vlees, d.w.z. dat zij gestraft of gekastijd zouden worden door de zondvloed, die God over het ganse menselijk geslacht wilde doen komen, maar leven zouden naar God in de geest.

Dit is het grote doel geweest van de prediking van Noach.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.