+ Meer informatie

TRAINING

3 minuten leestijd

Nee, weest u gerust: we gaan het niet hebben over sport. Ook niet over opfriscursussen in het bedrijfsleven, die ook vaak als trainingen getypeerd worden. Ik wilde wat dichter bij huis blijven; bij onszelf. Ofwel: bij onze binnenkamer (Matt. 6:6). De plek waar we de verborgen omgang met God zoeken. U hebt toch wel zo’n plek? Of het nu uw slaapkamer is, of uw werkkamer of uw studeerkamer — dat doet er niet toe.

We hebben zo’n plek nodig. In de hec- tiek van deze tijd kunnen we zo gemakkelijk voorbijlopen aan het meest wezenlijke: de training van het persoonlijk geloof. Juist als ambtsdragers hebben we dat zo nodig. In de eerste plaats om zelf te leven van wat we anderen voorhouden. Maar vervolgens ook, om het anderen zó voor te houden, dat het ook werkelijk hout snijdt. Wie op huisbezoek of op de preekstoel anderen oproept tot geloof en gebed, tot een leven met en uit Christus, zal daar toch zelf wat van moeten kennen. Anders spreek je als een blinde over kleuren en de ander voelt dat nog feilloos aan ook. Met het oog op de taak van de ambtsdragers merkt het formulier tot bevestiging o.a. op, dat zij geroepen zijn Gods Woord ijverig te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden des geloofs. Voor het woord ‘oefenen’ kunt u ook lezen: trainen. In hetzelfde verband waarin Paulus spreekt over de lichamelijke oefening roept hij op: ‘oefen uzelf tot godzaligheid’ (1 Tim. 4:7). Training in godsvrucht: dat vraagt inspanning, discipline.

Ik weet het: we zijn allemaal druk. Maar zit daar ook niet iets demonisch in: voortgejaagd en afgemat te worden, zelfs met op zichzelf genomen goede (kerkelijke) dingen? Maar intussen kun je een lege ziel hebben. Je hoort zelf de stem van de Meester niet meer. Met alle gevolgen van dien: de band aan die Meester verslapt, we gaan ambtelijk ‘op de automatische piloot’, onze woorden worden clichématig, er gaat geen geur van Christus van ons uit. Het ergste is, dat we het soms zelf niet eens door hebben. Israëls Herder moest het van het afdwalende Efraïm zeggen: ‘Ook is de grauwigheid op hem verspreid en hij merkt het niet’ (Hosea 7:9).

Laten we bedenken dat we een dubbele verantwoordelijkheid hebben: voor onszelf, maar ook voor de gemeente die aan onze zorgen is toevertrouwd. Ambtsdragers die niet trainen in de verborgen omgang, gaan de gemeente voor…. op een heilloze weg.

Hoe doe je dat dan: trainen in de godsvrucht, juist als ambtsdrager? Laat elke dag een Schriftgedeelte voorwerp van onze biddende overdenking zijn. Het gaat niet om lange gedeelten. Beter is een klein gedeelte te nemen en dat voortdurend te ‘herkauwen’, zoals Luther dat al noemde. Zowel voor uw persoonlijk geestelijk leven als met het oog op de geestelijke leiding die we hebben te geven, is het ook goed van tijd tot tijd eens een ‘oude schrijver’ te lezen. Voor een luttel bedrag krijgt u maandelijks een preek (in hedendaags Nederlands herschreven) uit de Reveil- serie toegestuurd (Pieters Grafisch Bedrijf bv, Postbus 12, 4503 ZG Groede). U zult er wel bij varen, persoonlijk en ambtelijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.