+ Meer informatie

Diepgaand onderzoek

6 minuten leestijd

Als hejaardenverzorgende in een tehuis heb ik dagelijks te maken met werkzaamheden waarbij afwasmiddelen, shampoos, zeep en dergelijke betrokken zijn. De handen van mij en mijn collega 's zijn daardoor enorm schraal en springen soms open. Zalf wordt er tijdens het werk weer afgewassen. Wat adviseert u ons? Antwoord: Uw suggestie om alle bewoners van het tehuis dezelfde zeep, shampoo en (af)wasmiddelen voor te schrijven, is onuitvoerbaar. Daarvoor is ieder te zeer op zijn eigen merk, kwaliteit of geur gesteld. De enige oplossing is onzes inziens het dragen van plastic wegwerphandschoenen bij zo veel mogelijk van de genoemde werkzaamheden. De huid blijft dan in de meeste gevallen droog en er kunnen dan ook middelen tegen de schraalheid en gesprongen huid worden gebruikt. Vraag wel naar de milieuvriendelijke handschoenen! Ik ben 67 en loop haast iedere week zo'n veertien a vijftien kilometer. Een bejaarde vrouw raadde mij het af en zei: 't Is vroegtijdig verslijten van de benen. Daarna krijg je een inzinking en dan is het gedaan. Wat is uw mening? begrijpelijk, want bij huisvrouwen slijten de gewrichten sneller dan bij mannen met minder moeilijk werk. Maar belangrijker is dat door sport en beweging het vet uit uw voedseLbeter verteert, de bloedvaten zich verwijden en de aders beter doorgespoeld worden. Daarmee kan de kans op hart- en vaatziekten belangrijk worden verkleind. Kan ik in Nederland de maan en planeten via een telescoop of een zeer grote verrekijker bezien % Antwoord: Natuurlijk zijn er wel sterrenwachten in ons land, maar zij voeren geregeld vastomlijnde en aan tijd gebonden opdrachten uit ten behoeve van de wetenschap. Zij kunnen dus niet tussendoor de schaarse telescopen beschikbaar stellen aan particulieren die eens even de hemel willen afzoeken, want daarmee zou de precisie-afstelling op een bepaald te onderzoeken punt verloren gaan. Als u zo geïnteresseerd bent in de maan, planeten en sterrenhopen en -stelsels, dan adviseren wij u zelf een goede verrekijker of een kleine 50 of 60 mm refractor te kopen, want dan gaat er voor weinig geld een nieuwe wereld voor u open. U kunt met zo'n klein sterrekijkertje ook iets zien van de ontelbare sterrenhopen en -stelsels. Antwoord: Het laatste is voor u van belang, vooral voor het behoud van uw wollen vloerkleed. Van wat u opstuurde waren slechts wat verdroogde spinseltjes over. Genoeg om vast te stellen dat u wordt geplaagd door de pelsmot of door de tapijtmot. Welke motjes het precies zijn, maakt niet veel verschil voor u, beide soorten smullen van uw tapijt, dus vernielen het. Een speciaal middel tegen deze wolvreters en andere kruipende insekten is Safrotinspray van Luxan. Dat is echter niet overal verkrijgbaar en het is nadelig voor planten en huisdieren. Baygon groen is veiliger en milieuvriendelijk. Een tuincentrum of dierenspeciaalzaak kan u eraan helpen. Controleer vooral goed of u het ongedierte na de behandeling overal kwijt bent. Dan raakt u uw tapijt —of wat het ook mag zijn— niet kwijt. Als ik eigenaar ben van gras- of bouwland, tot hoe diep is die grond dan van mij? Ik wil namelijk weten tot welke diepte mijn eigendomsrechten gaan. Antwoord: Artikel 626 in het Derde Boek van ons Burgerlijk Wetboek zegt Den Haag - In het Haags Gemeentemuseum is vanaf morgen een tentoonstelling van prenten en boeken te zien onder de titel "Drukwerk". Het betreft prenten van kunstenaars als Baelitz, Chamberlain, Förg, Nauman en Nitsch. De presentatie duurt tot 18 februari. Haren — In de Hortus Botanicus is tot letterlijk: „De eigendom van de grond bevat in zich de eigendom van hetgeen op en in de grond is". U bent dus ook eigenaar van alles wat zich onder de oppervlakte bevindt en u mag volgens lid 3 van genoemd ardkel „onder de grond naar goedvinden bouWen en graven, en uit dat graven alle vruchten trekken; behoudens de wijzigingen, uit de wetten en verordeningen politie op het stuk der mijnen, uitvening en andere dergelijke voorwerpen voortvloeiende". Hetgeen wil zeggen dat u natuurlijk geen recht hebt op eventueel onder uw grond aangelegde erts- of kolenmijnen enzovoorts. Algemeen is de opvatting —al zijn rechter11 februari een foto-expositie met als the ma "Bladeren" te bezichtigen. Tevens is er morgen een winter-bruidsshow mee bruidsboeketten en -tradities. De Hortus is geopend van maandag tot en met za terdag van 10.00 tot 16.45 uur. De toegangsprijs voor volwassenen is 5 gulden. Inlichtingen: tel. 050-632010.

Tot en met 24 februari is er in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek de tentoonstelling "Friese S'chaatsenmakers" te zien. Hier kun je zien hoe ze werden gemaakt, het reclamemateriaal, gereedschappen en verpakkingsmateriaal. Het museum is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. lijke uitspraken hierover ons niet bekend— dat dit eigendomsrecht zich niet in die zin loodrecht naar beneden uitstrekt, dat u aan de andere zijde van de aardbol ook nog een hectare land of zee de uwe mag noemen, maar veeleer dat uw eigendom neerwaarts taps toeloopt tot het middelpunt.van de aarde. Uw eigendom omvat dus niet alleen een bepaalde grondlaag in engere zin, doch ook de eventueel aanwezige ertsen, mineralen, olie enzovoorts welke onder uw perceel kunnen voorkomen. In beginsel bent u vrij daarover volledig te beschikken zo u wilt, maar... er is een beperking mogelijk op grond van de Mijnwet, het burenrecht, gemeentelijke verordeningen en politievoorschriften en dergelijke. Ook kan de eigendom 'uitgehold' zijn door specifieke rechten van anderen die op dit perceel rusten. De Mijnwet van 1810, door Napoleon ondertekend te Antwerpen, houdt in dat u voor mijnen, mijngroeven en steengroeven een concessie nodig hebt. Onder steengroeven vallen alle winningen, in dagbouw dan wel in ondergrondse gangen, van steen, zand, aarde of wat voor grond dan ook. Voor deze vergunningen kunt u zich wenden tot Gedeputeerde Staten van de provincie. Tilburg - Tot 11 maart is er in het Noord-Brabants Natuurmuseum de tentoonstelling "Ogen bedrogen". Deze tentoonstelling laat voorbeelden zien van gezichtsbedrog. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs voor volwassenen is 2,50 gulden en voor pas65-houders 1,25 gulden. Inlichtingen: tel. 013-353935.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.