+ Meer informatie

Ermelo wil fietspad langs Drieërweg

2 minuten leestijd

bij de begroting voor 1991 die het Uitbreiding college van B en W presenteerde.

Verder wordt er onder meer voor de uitvoering van de voorstellen uit de nota ouderenbeleid 1(X).(XK) gulden apart gezet. Het college komt nop met verdere voorstellen over de precieze besteding ervan. In ieder gev;il wordt een deel gebruikt voor dagvcrzorging, nachtopvang en de uitbreiding van de maaltijdvoorzieningen. ELSPEET - Lubhertje (roepnaam: Bernice) de Ruiter uil Elspeet. geboren op 27 september, is de 25.000e inwoonster van de gemeente Nunspeet. Gisteren ontving zij met haar ouders uil handen van burgemeester C. de Kovel een feesttaart, een spaarbankboekje en een speciale eerste-dag-en velop.

De Veluwse Kroniek verschijnt viermaal per jaar en kost abonnees jaarlijks 15 gulden. Van onze correspondent ERMELO - Verschillende raadsfracties hielden in de schriftelijke algemene beschouwingen een pleidooi voor snelle aanleg van een fietspad langs de Drieërweg. B en W hebben in de meerjarenbegroting voor 1992 200.000 gulden uitgetrokken voor dit fietspad. Het CD.\ herinnert het college aan de in het verleden gestelde vragen. Deze fractie wil zo snel mogelijk beschikken over een totaal fietspadenplan.

De fractie GPV/RPF vindt het daarentegen geen taak van de overheid om een bepaalde wijze van opvoeding van kinderen te bevoordelen. Indien er geen sociale of medische factoren zijn dan mag de overheid volgens de GPV/RPF kinderopvang niet bekostigen. De burgers dienen dit zelf te doen.

De GPV/RPF wijst er op dat het onrechtvaardig is ten opzichte van degenen die hun kinderen niet willen uitbesteden. Zij ontzeggen zichzelf veelal een tweede inkomen. Bovendien moeten zij meebetalen voor degenen die hun kinderen uitbesteden.

De meeste fracties stemden in met de voorgestelde belastingverhogingen. De tarieven voor de onroerendgoedbelasting zullen per 1 januari 1991 met 4,4 procent stijgen. Ook het rioolrecht en de afvalstoffenheffing worden opgetrokken (respectievelijk 7 en 11 procent). Bovendien wordt het marktgeld verhoogd. B en W streven naar een kostendekkend tarief. Dit heeft tot gevolg dat het tarief zowel volgend jaar als in 1992 met twintig procent wordt verhoogd.

Sinds een aanta! jaren wordt -altijd op initiatief van de PF- tijdens begrotingsbehandelingen gesproken over invoering van een hondenbelasting. Nu blijkt dat verschillende fracties positief staan tegenover invoering van zo'n belasting in Ermelo. De opbrengst is becijferd op 1(X).(K)Ü gulden. De fractie Ermelo 2000 maant het college tot spoed. Zij zag graag dat de hondenbezitters vanaf 1992 jaarlijks een aanslag in de brievenbus vinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.