+ Meer informatie

Waterinfiltratie op yeluwe niet

Voorlopig nog voldoende alternatieven

2 minuten leestijd

F Dl DEN HAAG — Vooropig zai het niet nodig :ijn oppervlaktewater jn Ie Veluwe te infiltreren en behoeve van de drinkvatervoorziening. Rond Ie eeuwwisseling zal aannerkelijk minder water lodig zijn dan aanvankeijk werd geraamd. Bovenlien zijn er nog voldoende ilternatieve mogelijkhelen om de komende dertig aar in de behoefte te voordien.

Dit staat in het tweede structuurchema drink- ën industriewatervooriening en de beleidsnota die de minisers van Volksgezondheid en milieulygiëne. Volkshuisvesting en ruimteijke ordening en van Verkeer en waterstaat woensdag aan de Tweede Camer hebben aangeboden. In de beeidsnota geven de bewindslieden aan vaar en hoe in de komende jaren waer moet worden gewonnen ten behoe•e van de drink- en industriewater'oorziening. Tevens geven zij aan wel:e ruimte en welk water moet worden lereserveerd om aan de toenemende )ehoette tegemoet te komen. Toen het eerste structuurschema in 972 werd gemaakt, was het waterver)ruik in de jaren daarvoor enorm toegenomen. De regering hield er rekening mee dat het waterverbruik in het jaar 2000 zou toenemen tot vier miljard kubieke meter. Op het ogenblik verbruikt de bevolking ongeveer 1,4 miljard per jaar. De verwachte stijging heeft zich niet doorgezet. De ministers verwachten dat in het jaar 2010 niet meer dan ongeveer drie miljard kubieke meter drink- en industriewater nodig zal zijn.

Zelts dit cijfer acht de regering aan de hoge kant. Zij houdt er rekening mee dat de cijfers binnenkort nog zullen worden bijgesteld.

Niet snel nodig

Het gevolg ' van deze bijgestelde prognose is dat een aantal voorgenomen waterwinningen minder gauw nodig zal zijn. In het eerste structuurschema werd de waterwinning door middel van. infiltratie van oppervlaktewater in de Veluwe nodig geacht. In de nieuwe beleidsnota wordt deze mogelijkheid alleen als alternatief vermeld; Voor het jaar 2010 zal een dergelijk infiltratieproject niet nodig zijn. De leveringsmogeiijkheden van de drie spaarbekkens in de Biesbos kunnen volgens de bewindslieden nog worden vergroot. Daar zijn geen nieuwe spaarbekkens voor nodig. Niettemin houdt de regering rekening met de eventuele aanleg van het vierde spaarbekken in dit gebied.

Grind

Voorts zijn nieuwe spaarbekkens voorzien bij Lettelbert in Groningen, in Twente, bij Eindhoven en in ZuidFlevol^nd. Bij Heel-Panheel in Limburg kan gebruik worden gemaakt van een uitgraving die is ontstaan door de winning van grind. Alternatieve mogelijkheden voor spaarbekkens liggen in het IJsselraeer, bij Sint-Philipsland in Zeeland, het markizaat van Bergen op Zoom en bij Itteren-Borgharen in Limburg.

Als nader onderzoek de verwachtingen bevestigt, kan water worden gewonnen door middel van oeverinfiltratie op verschillende plaatsen in Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Bij Loppersum in Groningen, Almelo en Enschede zijn winningen van oppervlaktewater mogelijk voor de industrie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.