+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

3 minuten leestijd

LEMMER

VERSLAG van de gecombineerde vergadering der J.V.'s en M.V.'s van Lemmer, Oudemirdum, Genemuiden en Kampen.

De voorzitter Dijkstra opende deze vergadering met het laten zingen van Ps. 121 : 1 en ging daarna voor in gebed.

Vervolgens las hij Ps. 121 voor en sprak naar aanleiding van dit gedeelte een inleidend woord en heette hierbij alle aanwezigen hartelijk welkom.

Hierop volgde een inleiding van vriend W. Lemstra over Naaraan de Syriër. Uit dit onderwerp bleek duidelijk, hoe een jong gelovig Israëlitisch meisje, Naaraan de Syriër in kennis mocht stellen met de God van Israël. Op deze mooie inleiding volgde bespreking.

Na de pauze werd gezongen Ps. 138 : 1 en las mej. A. Brouwer haar gedicht voor over Daniël.

Daarna werd het woord gegeven aan G. Brouwer, die een inleiding hield over Prins Willem van Oranje, de vader des Vaderlands. Hij stond stil bij zijn leven, zijn strijd en tenslotte bij zijn overwinning. Ook deze inleider ontvangt een woord van hartelijke dank voor zijn mooie inleiding.

Op dit uitgebreide onderwerp over Prins Willem van Oranje volgde bespreking.

Na de tweede pauze werd gezongen Ps. 119 : 5 en 7, terwijl onder tussen werd gecollecteerd. Hierop volgde een gedicht van vriend S. Beukens over de naoorlogse jaren 1945 tot 1948. En een gedicht van mej. H. Lemstra over „De Klok."

Verder werd het woord nog gevoerd door de voorz. van de J.V, Genemuiden en de voorz. der J.V. van Kampen. Deze spraken nog waarderende woorden en wezen vooral op de noodzakelijkheid van het onderzoek van Gods Woord. De Presidente der M.V. van Oudemirdum sprak een woord van erkentelijkheid en bedankte voor het genotene. Hierna dankte de voorz. Dijkstra allen hartelijk, die meegeholpen hebben tot het slagen dezer vergadering en voor de betoonde belangstelling, maar dat bovenal het nog eens mocht strekken tot verheerlijking van Gods grote Naam.

Hierna werd nog gezongen Ps. 75 : 1 en eindigt de tweede voorz. B. Lemstra met dankgebed.

De secretaris, J. EIZEMA.

BOSKOOP

De M.V. „Draagt elkander^ Lasten" en de J.V. „Philadelfia" hopen gezamenlijk hun jaarvergadering te houden op D.V. Dinsdag 13 Dec. in het kerkgebouw der Ger. Gem. Iedereen is van harte welkom.

KAMPEN

Vanaf heden berust het secretariaat van de J.V. der Ger. Gem. te Kampen bij J. Scholten, Tuinstraat 20, IJsselmuiden. (Voordien A. Koetsier, Dorpsstraat 100, IJsselmuiden.)

GENEMUIDEN

Het secretariaat van de J.V. te Genemuiden, berust vanaf heden bij J. v. Dijk, Burgem. ten Veldestraat 47 te Genemuiden.

VLAARDINGEN

De J.V. „Onderzoek de Schriften" te Vlaardingen hoopt op D.V. Vrijdag 16 Dec. a.s. haar 38ste jaarvergadering te houden in het verenigingsgebouw der Ger. Gem. West-Nieuwland 77.

Allen zijn hartelijk welkom.

De secretaris, J. SMAL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.