+ Meer informatie

GWK: handel in vreemd geld is vogelvrij

3 minuten leestijd

Het lijkt erop, of de aan- en verkoop van vreemd geld een „vogelvrij" onderdeel van het hedendaagse geldverkeer is geworden. Wat in het recente verleden een gespecialiseerde activiteit was van een beperkt aantal financiële instellingen, is nu ook een aardige bijverdienste van menig winkelier, horecabedrijf en koffieshop.

Dat een aantal van deze neringdoenden het met de kwaliteit van deze dienstverlening niet zo nauw neemt, hoeft geen verbazing te wekken. Dit stoort des temeer, daar het meestal de buitenlander is, die op een bordje „Change" afgaande, de kans loopt gedupeerd te worden. In tegenstelling tot de veelal strenge reglementering in andere Westeuropese landen, ontwikkelen zich in Nederland op dit gebied ongewenste situaties, die aandacht nodig hebben, onder meer in de discussie over de kwaliteit van het produkt „Nederland", zoals dat aan buitenlandse toeristen moet worden aangeboden. Dit schrijft de directie van de Grenswisselkantoren GWK in haar jaarverslag.

GWK en haar bankdochter Crediet- en Depositokas hebben een goed 1980 achter de rug. Ook de handel in bankpapier ontwikkelde zich gunstig. De totale baten stegen van ƒ 42,2 min tot ƒ 47,3 min en de nettowinst van ƒ 3,5 min tot ƒ 3,8 min.

SNIJDEN

GWK gaat er vooralsnog van uit dat, wellicht onbewust, het vertrouwen in de eigen teekomst bij het overgrote deel van de Nederlanders voorlopig nog groot genoeg is om het pijnlijke snijden in het eigen bestedingspatroon, ' vooral waar het gaat om de vakantie, nog maar even uit te stellen. Dat betekent, dat de bank voor 1981 geen daling van de verkoopomzet in buitenlands geld voorziet. Wat betreft het buitenlandse bezoek aan ons land zijn er vooralsnog geen redenen om te veronderstellen dat dit bij 1980 zal achterblijven. De relatief geringe inflatie in Nederland heeft ons Tand geleidelijk wat aantrekkelijker gemaakt voor buitenlanders. Anderzijds zullen de gespannen internationale politieke situatie en de reeks van slechte tot matige zomers van de afgelopen jaren een remmend effect kunnen hebben.

GWK merkt in haar verslag verder op, dat het beweerde gemak van credit cards en travellers cheques niet strookt met het ervaren ongemak wanneer voor de eerste uitgaven geen contant geld voorhanden is. Verder vindt zij, dat de overheid (PTT) zich niet bezig moet houden met de verkoop van reisverzekeringen, reischeques en vreemd geld, mede omdat het particuliere bedrijfsleven in de geboden dienstverlening in geen enkel opzicht tekort schiet.

Het zal de GWK veel inspanning kosten om het resultaat van 1980 te evenaren. Men gaat echter met bescheiden optimisme voort. Veel hangt ervan af, hoe het reisverkeer zich zal ontwikkelen. Ook de gang van zaken bij dochter CDK wordt beïnvloed door externe factoren, hoewel de eerste maanden van 1981 geen reden tot pessimisme geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.