+ Meer informatie

"Vancouver" is bezig „op hoogste niveau van getuigenis"

ICCC verwijt Wereldraad van Kerken „aanmatigend" te zijn

4 minuten leestijd

VANCOUVER - Het thema van de zevende assemblee van de Wereldraad van Kerken in Australië (1991) "Kom Heilige Geest vernieuw de schepping" betekent een totale aantasting van het ambt van de Heilige Geest. Volgens de Bijbel ligt de aarde onder de vloek van zonde en dood, is de mens ontaard en verloren en verdient hij de eeuwige straf tenzij hij in Christus wedergeboren wordt. De Wereldraad verwerpt de bijbelse openbaring alsmede wat God met deze tegenwoordige wereld wil doen. Deze verklaring nam de International Council of Christian Churches (ICCC) gisteren in Vancouver aan als reactie op de komende Wereldraadvergadering in Canberra.

Dr. Mclntire noemde het "aanmatigend" dat de Wereldraad via de ecologische beweging en andere activiteiten de aarde de 21e eeuw wil binnenleiden. „De aarde is vervloekt, kan niet vernieuwd worden. Alleen Jezus Christus zal een nieuwe hemel en aarde scheppen", zo zei hij ter toelichting op deze verklaring. Hij laakte met name het bedrieglijk woordgebruik waarvan de Wereldraad zich bedient en dat grote verwarring in de christelijke wereld zal stichten.

Communisme

Opnieuw veroordeelde de ICCC de ideologie van het communisme. Van het begin van de ICCC heeft men zich tegen het communisme gekeerd en ook tegenwoordig is deze ideologie nog levend, zo stelde een verklaring. Het conflict tussen marxisme-leninisme en christendom is „bitterder dan ooit", gezien de ontwikkelingen in China, Zuid-Afrika en de Wereldraad van Kerken. „Het bondgenootschap tussen communisme en oecumenisme is nog steeds sterk en wordt in Genève gesteund door de Wereldraad van Kerken". „In veel opzichten is het communisme gevaarlijker en bedrieglijker in deze tijd dan in welke periode sinds 1917". De ICCC riep de westerse leiders op om ervoor tczorgarr-dat Hcnigkoiig'-in 1997 niet iftiHIpiBBiuijistisdhe handpni.-, terecht komt. Ook nam hrjeen resolutie aan waarin het tiendaagse bezoek van de Zuidafrikaanse. bisschop Desmond Tutu aan Canada wordt gekritiseerd. De ICCC wijst erop dat zowel Tutu als dr. Boesak („een toegewijd marxist") nauwe bindingen heeft met het ANC. Bisschop Isaac Mokoena, vicepresident van de ICCC voor ZuidAfrika, verliet in het verleden met vier en een half miljoen kerkleden de Zuidafrikaanse Raad van Kerken en voegde zich bij de ICCC. De vergadering in Vancouver riep de president van Amerika op om -naast Mandela— ook uitvoerig met Mokoena een onderhoud te hebben. Sancties ziet de ICCC als „een communistisch werktuig om Zuid-Afrika stuk te breken en voor te bereiden op een communistische machtsovername".

De weigering van de Canadese regering om aan 600 deelnemers een visum te verstrekken, zit de ICCC nog steeds erg dwars. Het is een „big, big issue dat uit dit congres resulteert", zo zei dr. Mclntire. In een speciale verklaring getiteld "Een roep voor hulp en voor godsdienstige vrijheid" wees de vergadering erop dat de regering zich schuldig heeft gemaakt aan „een ernstige inbreuk op de vrije uitoefening van godsdienst? .ptij wees er verder op dat er wel ruim 7000 homoseksuelen uit vele landen in Vancouver mochten komen om hun Olympische Spelen te houden, en dat in dezelfde tijd als het ICCG-congres.

„Deze partijdigheid kan alleen betekenen dat de keren uitgezocht werden voor een speciale behandeling". Niet alleen is de helft van de opgegeven deelnemers nu niet verschenen, maar ook nieuw aangemelde kerken konden zich niet presenteren in Vancouver. De achtergrond van dit besluit is, zo vermoedt de ICCC, een gezindheid anti-ICCC en pro-Wereldraad. „Het is waarschijnlijk de eerste keer in de twintigste eeuw dat regeringsmacht is gebruikt tegen een internationaal christelijk lichaam". Het aantal deelnemers bedraagt nu slechts 501, in plaats van de verwachte 1100.

In een speciale "Vancouver Declaration" wordt nog eens benadrukt dat de ICCC een onmisbare taak heeft binnen de Grote Opdracht om de hele wereld onder de heerschappij van Christus te brengen. „God heeft deze raad een open deur gegeven die niemand kan sluiten". In een oproep tot het veertiende congres wijst de ICCC er op dat er onder christenen een algemene verwachting is van de wederkomst van Christus. In het jaar 2000 zal de ICCC dan ook opnieuw een wereldcongres houden, „zo niet hier op aarde, dan zeker in heerlijkheid, rond de troon".

Ondertussen moet nog de nodige moeite gedaan worden om de begroting van het congres sluitend te krijgen. Mclntire beval de deelnemers aan om „tussen de Heere en uzelf" te beslissen wat men wil geven. Hij meende dat wat in Vancouver gedaan wordt, van het hoogste niveau van christelijk getuigenis" is. De organisatie is uiteindelijk financieel afhankelijk van geldschieters in landen als Amerika en Korea, daar er uit de Derde Wereld niets te halen is.

Het veertiende wereldcongres van de ICCC zal in 1993 in Cap May gehouden worden en heeft als titel "Laat de Geest en de Bruid zeggen: Kom". In een speciale motie werden dr. Mclntire en dr. Maris nogmaals bedankt voor het vele werk dat zij als president en algemeen-secretaris- voor de ICCC gedaan hebben. Beide (herkozen) leden van het uitvoerend comité werd de kracht toegewenst om het werk nog lang te mogen doen. Zonder discussie en unaniem werd deze motie -met applaus- aanvaard. Gisteravond besloot de ICCC haar congres met de traditionele vlaggenparade. Mclntire verzorgde zelfde 'slotpreek'.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.