+ Meer informatie

Artsen willen wel af van „collectieve smet"

Onderzoek naar beschuldigingen

2 minuten leestijd

UTRECHT — „Het wordt hoog tijd dat de collectieve smet, die van herhaalde generaliserende beschuldigingen uitgaat, wordt weggenomen."De voorzitter van de Landelijke huisartsenvereniging, de heer S. van Randen, zei dit gisteravond op een ledenvergadering van de LHV in Utrecht o.m. naar aanleiding van de opnieuw aan het adres van de apotheekhoudende huisartsen geuite beschuldigingen in „Vrij Nederland".

Deze publicatie heeft geleid tot een verzoek van de drie vakcentrales aan staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid, onafhankelijke deskundigen een onderzoek te laten instellen.

De heer Van Randen zei, dat het centraal bestuur van de LHV op het standpunt staat, dat een grondig onderzoek door de Ziekenfondsen moet worden uitgevoerd. Zij zijn daarvoor krachtens hun taak de aangewezen instantie. Controle op het juist declareren van geneesmiddelen is een onderdeel van de overeenkomst tussen de apotheekhoudende artsen en de fondsen.

„Ik ben van oordeel", aldus de heer Van Randen, „dat de Landelijke huisartsen vereniging een volledig, integraal, alle apotheekhoudende artsen omvattend onderzoek moet eisen. Daarbij, maar ook daardoor, zal recht gedaan worden".

Malafide declarerende huisartsen zullen door de bevoegde instanties gestraft moeten worden. De heer Van Randen wees echter iedere generaliserende beschuldiging van de hand. Hij voegde hieraan toe: „Tevens veroordeel ik iedere malafide declaratie, door wie dan ook. Als beroepsorganisatie van de apotheekhoudende huisartsen hebben wij de plicht, hun functioneren te bevorderen, ook door een genoegzame en voldoende controle van de declaraties van geneesmiddelen te eisen".

Het tijdverlies dat door de pensioenkwestie is ontstaan, dwingt de LHV nu om snel tot standpuntbepalingen te komen over de vraagstukken die aan de orde zijn gesteld in de structuurnota gezondheidszorg van staatssecretaris Hendriks.

In de loop van de maanden maart en april zal deze nota waarschijnlijk in de Tweede Kamer worden behandeld. Het gaat daarbij onder meer om de uitbreiding van de eerste lijnszorg, de opleiding van de huisarts, het „invoegen" van meer huisartsen, de regionalisatie, de budgettering, de volksverzekering en dergelijke.

Een urgente zaak noemde de heer Van Randen het aangeven van de wegen waarlangs een vestigingsbeleid voor huisartsen kan worden verwezenlijkt. De LHV zal aan dit probleem zonodig landelijk en plaatselijk extra vergaderingtn wijden. De LHV-voorzitter kondigde voorts aan, dat er binnenkort een bijzondere ledenvergadering zal worden belegd waarop met staatssecretaris Hendriks zal worden gediscussieerd over diens structuurnota. Dat zou eind vorig jaar al gebeurd zijn, ware het niet dat de LHV toen haar uitnodiging aan de staatssecretaris in verband met de pensioenkwestie weer heeft ingetrokken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.