+ Meer informatie

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE

2 minuten leestijd

Op 19 juni jongstleden heeft de redactie vergaderd. Daarbij zijn een aantal besluiten genomen met betrekking tot het redactionele beleid.

Ds. M. Drayer zal D.V. tot eind december redactielid blijven. Daarna wordt zijn taak en plaats overgenomen door ds. D. Quant. Op de conferentie van 5 October zal D.V. afscheid genomen worden van ds. Drayer. Voor die bijeenkomst wordt ook zijn vrouw uitgenodigd.

Voortaan zal er per jaargang minstens één themanummer verschijnen.

Ook zal in 1997 bij wijze van proef een column geplaatst worden, verzorgd door een van de redactieleden.

In themanummers zal die column ontbreken.

Uitvoerig is gesproken, mede naar aanleiding van een brief van een kerkenraad, over het beleid met betrekking tot boekbesprekingen. Besloten is vaker gebruik te maken van vermelding onder het kopje “De redactie ontving”. Verder zullen de boekbesprekingen in het vervolg korter worden gehouden en meer verspreid over de verschillende nummers worden geplaatst.

Er liggen nog heel wat boeken ter bespreking. Het effect van bovenvermeld besluit zal daarom eerst op wat langer termijn merkbaar zijn.

Op verzoek zullen we voortaan bij de schrijvers vermelden waar ze predikant zijn of wat hun maatschappelijke status is, voorzover ze geen predikant zijn. Ook in dit opzicht moeten we op gang komen. In elk geval wordt eraan gewerkt.

Een enkele maal zal een korte toelichting op de keus van het onderwerp worden gegeven of op de inhoud van het nummer. Er zijn echter ook onderwerpen die zo voor zichzelf spreken, dat een nadere toelichting overbodig is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.