+ Meer informatie

Van den Penningmeester

1 minuut leestijd

Mag ik den penningmeesters der verschillende J.V.'s, die zulks nog niet deden, hiermede vriendelijk verzoeken de nota's der toegezonden boekjes „Levensmoed" zoo spoedig mogelijk te voldoen door storting op postrekening 511152 ten name van : Penningmeester van het Landelijk Veiband van Jong. Ver. der Ger. Gem m Nederland, Paktuinen 49 te Enkhuizen.

Tevens wordt verzocht, voor zoover dit nog niet is geschied, de contributie voor het Land. Verband zoo spoedig mogelijk, doch althans vóór 1 Juli a.s. te storten op bovengenoemde postrekening.

Blom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.