+ Meer informatie

Rivierwater Z-HoUand ernstig verontreinigd

Inventarisatie heemraadschap Rijnland

2 minuten leestijd

LEIDEN - Het oppervlaktewater in een groot gedeelte van ZuidHolland is ernstig verontreinigd door landbouwbestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Hoogheemraadschap Rijnland. Gisteren werden de resultaten in Leiden bekendgemaakt.

De toegestane norm blijkt op veel plaatsen in de provincie te zijn overschreden, aldus het schap. Volgens een woordvoerder van het Hoogheemraadschap is het niet denkbeeldig dat de verontreiniging gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

„Daarover verkeren we in onzekerheid", aldus- de woordveerder. Er wordt nu volgens het hoogljgjbfnraadschap onderzoek naar verricht door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne in Rijswijk. Aanleiding voor het onderzoek is volgens het hoogheeiftÉs^Aap de vraag die het schap apv^M^odiek stelt met betrekking tót deiféfeliteit van het oppervlaktewater. „Dit keer wilden we weten of, en zo ja in welke hoeveelheid, er landbouwbestrijdingsmiddelen in het water zitten", aldus de woordvoerder.

Opvallend bij de inventarisatie is volgens het schap dat er ook bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte water zitten die al jarenlang verboden zijn. „DTT is zo'n middel", aldus de woordvoerder. „Bovendien is de hoeveelheid van deze stof die wordt gevonden boven de toegestane norm.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zijn landbouworganisaties en het Hoogheemraadschap met elkaar overeengekomen dat nu een onderzoek moet worden verricht naar de aard en de hoeveelheid van bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt in de land- en tuinbouw.

Bollenstreek

mnen wordt hiermee in de bollenstreek. Dit jaar moet het onderzoek daar worden afgerond", aldus het Hoogheemraadschap. Direct daarop willen het schap en de landbouworganisaties het onderzoek voortzetten in Boskoop en omgeving, waar veel sierteeltgewassen worden gekweekt.

Parallel aan het onderzoek wil het Hoogheemraadschap ook gaan bekijken in hoeverre het oppervlaktewater wordt verontreinigd door bestrijdingsmiddelen van andere bedrijfstakken. „Een en ander moet er toe leiden dat er binnen tien jaar geen landbouwbestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater voorkomen", aldus het hoogheemraadschap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.