+ Meer informatie

AAN ALLE AMBTSDRAGERS van de Christelijke Gereformeerde Kerken

2 minuten leestijd

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

In de snelle gang van de tijd begint de landelijke najaarsconferentie voor ambtsdragers in zicht te komen. Zaterdag 26 oktober a.s. hopen we in de Ichthuskerk in Amersfoort elkaar weer te ontmoeten, ditmaal met de bedoeling ons te bezinnen op het thema „Het gezag van de Heilige Schrift”.

Over dit onderwerp zijn in de voorbije jaren heel veel publikaties verschenen en veel discussies gevoerd. De publikatie „God met ons”, waarmee de Gereformeerde Kerken naar buiten kwamen, liep daarbij wel het meest in het oog.

Kan aan alles wat over dit onderwerp door de jaren heen is gezegd en geschreven op een ambtsdragersconferentie van onze kerken nog iets worden toegevoegd? Het antwoord hierop kan in deze zin bevestigend zijn dat wij met de bezinning op het Woord van God als openbaringsbron en het bezig zijn met de vraag hoe wij de Heilige Schrift dienen te lezen, nooit in een situatie van stilstand of voltooiing zullen belanden. Wie de geschiedenis van de Kerk en de ontwikkeling op theologisch gebied in het verleden enigermate kent, weet dat de Heilige Schrift als kenbron voor en van het christelijk geloof voorwerp van voortdurende bezinning is geweest.

Onze tijd wordt daardoor al zeer sterk gekenmerkt. Door de toegenomen wetenschappelijke inzichten, het modern levensgevoel en de verwarring op theologisch gebied staat de bijbel vandaag, meer dan ooit, ter discussie op het punt van zijn goddelijke herkomst, de inspiratie van de bijbelschrijvers, de betrouwbaarheid van zijn ontstaansgeschiedenis, de verhouding van het Goddelijke en het menselijke element, de relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament en wat al niet meer.

Zonder op alle aspecten uitvoerig te kunnen ingaan, wil prof. dr. J. van Genderen in de komende conferentie proberen ons in te leiden tot een gesprek over de vraag hoe wij de Heilige Schrift hebben te zien, te lezen en te hanteren in onze ambtelijke praktijk, ook in de ontmoeting met jongeren met hun kritische vragen rond de bijbel.

Gedachtig aan de vragen en opmerkingen op de voorjaarsconferentie rond exegese en hermeneutiek, zullen ook bijbel en prediking ongetwijfeld aandacht krijgen.

De Here moge deze conferentie, waarvoor alle kerkeraden nog een speciale uitnodiging ontvangen, in deze zin tot zegen doen zijn, dat de toerusting tot de waarneming van het ambt in de gemeente van Christus erdoor mag worden vergroot.

Aanvang: 10.30 uur.

Namens het comité,

D. Koole, voorzitter

H. van der Laan, secretaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.