+ Meer informatie

Beroepsl<euze toetsen aan waarden en normen

3 minuten leestijd

Voor veel meisjes en Jong-ens zyn deze maanden uitermate moelijk en zwaar. Niet alleen l.T.m. het eindexamen, maar vooral ook m.b.t. de beslissing^ die g'enomen moet worden; verder studeren of niet. Zo Ja, in welke richting, voor welk beroep?

Niet verder studeren: waar kan ik gaan werken en hoe vervul ik dan de partiële (gedeeltelijke) leerplicht? Bij dit alles moet rekening gehouden worden met diverse aspecten: intelligentie, ijver, belangstelling, tempo, aanleg, greaardheid, financiën, werkgelegenheid en niet te verwaarlozen: het principiële aspect. Dit alles vormt voor de meeste leerlingen en htm ouders een groot probleem. Bovendien: er MOET gekozen worden, er is geen uitstel mogelijk. Er zijn maar enkele leerlingen die van meet af aan weten wat ze willen worden. Voor hen is het geen probleem. Of het moet zijn dat ze te hoog grijpen, dat het vereiste niveau voor hen te hoog ligt, of dat het Hnancieel niet haalbaar is. ', Het begin van de beroepskeuze ligt al aan het eind van de basisschool. Daar vindt in feite al een selectie plaats. Het hoofd der school adviseert de ouders welke school hij voor het kind als vervojgonderwijs had gedacht. Hij doet dit aan de hand van zijn ervaringen met heUdnd en met behulp van toetsen en tests. Gaat het kind naar het l.b.o. (lager beroepsonderwijs), dan is in principe al bepaald in welke richting het kind gaat studeren. Anders gezegd: welk beroep het later zal uitoefenen.

Uitstel

Luidt het advies: a.v.o. (algemeen voortgezet onderwijs) dan is de studie algemeen theoretisch en niet beroepsgericht. De beslissing t.a.v. de beroepskeuze wordt uitgesteld. tuurlijk of het kind al een beroepskeuze heeft gedaan.

In nog sterkere mate is dit van betekenis aan het eind van de derde klas. Dan moet het examenvakkenpakket gekozen worden. Dit dient een zeer wel overwogen beslissing te zijn, want er is geen weg terug. En dan komt het grote moment waarover in het begin gesproken werd: Wat nu? Dat ogenblik komt voor iedereen. Voor jongens is het indringender dan voor meisjes. Voor jongens wordt het te kiezen beroep een zaak voor het verdere leven, voor meisjes speelt dit in mindere mate. Toch dient het voor beide groepen een verantwoorde keuze te zijn. Verantwoord is hier niet alleen „kan ik dat", maar vooral .jnag ik dat". Mag Ik een beroep kiezen, waarvan ik van te voren al weet dat het onoverkomelijke moeilijkheden met zich brengt t.a.v. mijn levensbeschouwing, waarbij ik mijn geweten geweld aan moet doen?

Begeleiding

De begeleiding door de ouders, alswel; door de school is hier een grote noodzaak. Kinderen van die leeftijd overzien dikwijls niet alle konsekwenties die een bepaald beroep geeft. Er zijn helaas maar weinig beroepen te noemen waarin men collega's van gelijke gezindte heeft. Meestal Wordt men gekonfronteerd met andersdenkenden. Respekt ontmoet men niet veel, wel vijandschap. Dan wordt het moeilijk om principieel te nadelen liggen in Ket principiële vlak, dan dient men toch wel goed te overwegen of het verantwoord is. De bezwaren niet wegwimpelen; dat is onverantwoord. Het is van het grootste belang het beroep of vak van zijn keuze te toetsen op zijn waarden en normen. Het financiële, materiële of inaatschappelijke aspect mag niet doorslaggevend zijn. Het ^principiële is van groter belang. Ook hier geldt: „Ken Hem in al uw wegen en Hij zal Uw paden recht maken".

Een beroepskeuze is alleen verantwoord als die genomen is in biddend opzien tot Hem, Die ook hierin gekend moet worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.