+ Meer informatie

Reimerswaal wU uitbreiding van aantal tandartsen

Voorstel in nota gemeentelijk welzijnswerk:

3 minuten leestijd

KRUININGEN — Vorige week is In de gemeente Reimerswaal het ontwerpvierjarenplan 1982-1985 met betrelcking tot het gemeentelijli welzijnsbeleid verschenen. Dit plan heeft als titel meegekregen: „Laten we welzijn in Reimerswaal".

Van onze correspondent)

Evenals de gemeenten Borssele, Goes, Kapelle, Kortgene en Wissenkerke doet Reimerswaal mee aan het proefprojekt specifiek welzijn, regio De Bevelanden. Het doel van dit projekt is het uitproberen van de ontwerp-Kaderwet Specifiek Welzijn in de praktijk, om te kunnen beoordelen of deze wet zo ingevoerd dient te worden, zoals deze thans in ontwerp is aangeboden aan de Tweede kamer.

Reeds vorig jaar veïscheen er in Reimerswaal een welzijnsnota. Na inspraak door de bevolking is deze in december 1980 door de gemeenteraad definitief vastgesteld. In het nu verschenen plan staat het welzijnsbeleid voor de komende vier jaren in grote lijnen omschreven. Gemeentelijke en regionale aanbevelingen zijn in het geheel verwerkt. Onder het begrip,,Specifiek Welzijn" wordt in het plan verstaan: het welbevinden en de ontplooiing van de biirger, voorzover deze bevorderd worden door zorg, educatie en recreatie.

Kwetsbaar

Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de doelstellingen van het geheel. Bij de algemene doelstellingen wordt o.a. opgemerkt, dat het welzijnsbeleid extra aandacht dient te geven aan kwetsbare en minderheidsgroepen binnen onze samenleving. Ook dient het welzijnsbeleid erop gericht te zijn, dat meer mensen een actieve rol gaan spelen in het maatschappelijk leven om hen in staat te stellen medeverantwoordelijkheid te dragen.

De praktische beleidsvoornemens worden vervolgens ïn drie hoofdstukken uitgebreid aan de orde gesteld. Zo wil het dagelijks bestuur van Reimerswaal ten aanzien van de sector zorg, in overleg met de drie straks gevestigde tandartsen, komen tot een verdere uitbouw van de tandheelkundige zorg in de gemeente en zo nodig een vestigingsbeleid gaan voeren. Ook wordt opgemerkt, dat bij bevolkingsonderzoeken de nadruk niet meer gelegd dient te worden op de tbc-onderzoeken, maar meer gelegd moet worden op het gebied van de hart- en vaatziekten.

Werklozen

Ten aanzien van de werklozen wil het dageljks bestuur komen tot aktiviteiten binnen het projekt „Mensen zonder baan", die gericht zijn op het vergroten van de mogelijkheden om een nieuwe baan danwei een nieuw beroep te verkrijgen. Aangaande de bejaardenzorg wordt tenslotte nog opgemerkt, dat de ouderen zolang mogelijk hun zelfstandigheid dienen te behouden.

Onder de sector educatie wordt bij het bibliotheekwerk opgemerkt, dat er een hoofdvestiging in Yerseke gerealiseerd dient te worden. Ook zal de mogelijkheid worden bezien, in welke mate vrijwilligers kunnen worden ingezet, om het het goed functioneren van de bibliotheek mogelijk te maken. Tevens wil men trachten het aantal staanuren van de bibliobus uit te breiden.

Recreatie

Aangaande de sector recreatie wordt opgemerkt, dat er geen stimulerend beleid zal worden gevoerd ten aanzien van het toewijzen van ligplaatsen in de jachthavens worden gecontinueerd, dat wil zeggen, dat inwoners van Reimerswaal voorrang krijgen bij het toewijzen van een ligplaate.

Om nu echter de bevolking en instellingen de gelegenheid te geven om op het gehele plan te reageren, zal het gemeentebestuur een zevental bijeenkomsten beleggen in de verschillende kernen. In „Reimerswaal Informatie" worden de inwoners dan ook uitgenodigd om deze bijeenkomsten te bezoeken, opdat er een vruchtbare gedachtenwisseling zal zijn over het welzijn in de toekomst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.