+ Meer informatie

RECENSIES

4 minuten leestijd

ds. C.P. de Boer, Kleren maken de m/v. Bijbelse bezinning op kleding. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 95 blz., € 9,95.

Waarom maakt de discussie over kleding binnen de kerken vaak zoveel emoties los? Omdat kleding iets zegt over wie we zijn. De auteur, een van de predikanten van UrkMaranatha, schreef er een fijnzinnig boekje over. O.a. komt aan de orde wat het verband is tussen zonde en kleding, maar ook tussen kleding en genade, kleding in de Bijbelse cultuur en kleding in onze cultuur. Het boekje is speciaal gericht op jongeren, maar ook ouderen kunnen het met vrucht lezen. De schrijver luistert grondig naar Gods Woord en zoekt vervolgens van daaruit voorzichtig zijn weg in de toepassing voor vandaag. Dat blijkt bijvoorbeeld in de eerlijke manier waarop hij Deuteronomium 22 vers 5 (een bekende tekst in dit verband) exegetiseert en toepast. Het boekje is duidelijk en concreet: jongeren hoeven niet te vragen wat de schrijver bedoelt. Het kan in meer dan één opzicht fungeren als eyeopener. Men hoeft het niet op elk detail met de schrijver eens te zijn, om hierin een goede handreiking te vinden. Eén opmerking: het hoofdstuk over 1 Korinthe 11 is naar mijn inzicht te kort uitgevallen. Hier liggen toch echt nog wel meer vragen. Uit ervaring weet ik dat ze niet altijd makkelijk te beantwoorden zijn, maar een kritische jongere zal meer willen horen dan er nu staat.

Een moedig boekje dat zijn weg breder mag vinden dan alleen in strikt reformatorische kring.

Willem Maarten Dekker, Levenswijsheid volgens Prediker, Uitgeverij Ark Media, Amsterdam 2013, 62 blz., € 6,95.

Dit boekje met Bijbelstudies, uitgegeven in de Kringserie i.s.m. de IZB, is een onveranderde heruitgave uit 2003, wat maakt dat overal wordt uitgegaan van de NBG-vertaling ’51. Die zal niet vaak gebruikt meer worden op Bijbelkringen.

Niet alle hoofdstukken van het boek Prediker komen aan bod. De toelichtingen op de verzen houden een goede maat: bondig maar grondig. Het boekje onderscheidt zich voor gebruik binnen kringen door uitgebreide verwerkingsvragen, een te zingen psalm of gezang en een goed gekozen gedicht. De auteur gaat in zijn inleiding te ver door te stellen dat de Prediker ‘scherpe kritiek uitoefent op de traditionele wijsheid zoals die in Israël geleerd werd’ (blz. 10). Ik zou liever zeggen dat hier een ander aspect van de wijsheid vertoond wordt. Ook is Dekker erg stellig in uitspraken over wat Prediker al dan niet geloofd zou hebben over het leven na de dood (bijvoorbeeld op blz. 20) en over het karakter van zijn vroomheid (blz. 40).

M. den Dulk, G. van Manen, G. Smit (red.), Verlegen om een goed woord. Onderweg met Gerrit de Kruijf, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2013, 176 blz., € 17,50.

In deze bundel wordt aandacht besteed aan het theologische werk van De Kruijf. Hij was tot zijn overlijden in 2013 hoogleraar christelijke ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Zijn werk beweegt zich tussen de pool van Gods Woord en die van de dagelijkse werkelijkheid/samenleving om ons heen. Hij leek daarbij niet verlegen om een goed woord, maar wist zichzelf er in geestelijke afhankelijkheid wel om verlegen. Het is te hopen dat zowel deze goede woorden, als ook de gepaste verlegenheid daarom, tot de Kruijfs erfenis voor protestants Nederland mogen behoren. Op een enkel punt roept wat de scribenten van De Kruijf weergeven echter ook wel vragen op: de relativerende uitwerking van zijn door de eschatologie bepaalde ethiek wordt soms wel heel radicaal. Op blz. 116 bijvoorbeeld lijkt de deur op een kier te gaan voor abortus en euthanasie en op blz. 151 voor homoseksuele praxis. Mag de eschatologie zo dominant worden dat zij het geschapene wezenlijk relativeert? Met alles wat zo besproken en aan vragen opgeroepen wordt, is het een stevige bundel die theologische denkstof aanreikt voor hen die geroepen zijn te preken of om de preekarbeid van anderen te evalueren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.