+ Meer informatie

Gemeentewapen voor toekomstig Almere

Symboliek ontleend aan historie

2 minuten leestijd

ALMERE — Er is een wapen'ontworpen voor de gemeente Almere. Tot de instelling van deze gemeente op I januari 1984 zal het wapen gevoêlrd worden door het openbaar lichaam Zuidelijke IJsseldieetpolders, als rechtsvoorganger van de gemeente Almere.

Ontwerper van het wapen is mr. G. A. Bontekoe, voormalig burgemeester van Ooststellingwerf. Sinds 1928 zijn er reeds meer dan honderdvijftig wapens door hem ontworpen. De symboliek van het wapen is ontleend aan het gegeven, dat Almere is gebouwd op de bodem Van de zee. De naam Almere komt voor het eerst voor in de achtste eeuw, toen Bonifatius over het water, de Almere genaamd, naar Oostergo voer. Alriiere wordt ook in bronnen van latere datum genoemd, zowel in heiligenlevens als in oorkpnden. De laatste vermelding die bekend is dateert uit plm. 1100, als er sprake is van „Urk in het meer Almere". Dat water is door latere uitbreidingen de Zuiderzee geworden.

Groot meer

Dat het water overigens Almere werd genoemd heeft een eenvoudige verklaring. Alniere betekent „zeer groot meer". Over Almere voeren in die tijd handelsschepen van het type kogge. Vandaar dat een koggeschip als' wapenfiguur is opgenomen in het hartschild. De zilveren lelie op het blauwe zeil is het wapen van dr. ir. C. Lely, de grondlegger van het Zuiderzeeprojekt.

Onder het koggeschip wordt de zee aangegeven met vier golvende dwarsbalkjes. Het geheel heeft een kroon van drie bladeren en twee paarlen. Ook de schildhouders accentueren dat Almere op de zee is veroverd. De keus is gevallen op twee zeepaarden, die het schild ondersteunen. Van de Hoge Raad van Adel werd onlangs het op dit wapen betrekking hebbende diploma ontvangen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.