+ Meer informatie

Metaalindustrie kampt met personeelstekorten

„Ambachtelijke vaardigheden benedenpeiV*

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Ondanks de toenemende werkloosheid is het voor de metaalindustrie moeilijk om aan vakbekwaam personeel te komen. De ambachtelijke vaardigheden en bruikbaarheid in het bedrijf van LTSschoolverlaters laten vol-

zichte van andere industrielanden relatief hoge pensoneelskosten in Nederland, de harde gulden, die de Nederlandse produkten relatief duur maakt, het feit dat speur- en ontwikkelingswerk in een beperkt aantal bedrijven laatsvindt en de beperking van de exort door de hoge kosten die zijn verbonden aan het wereldwijd service verlenen.

Export belemmerd

Uit de bedrijfstakverkenning blijkt dat toepassing van geavanceerde produktietechnieken in Nederland nog op beperkte schaal plaatsvindt. De groei van de afzet aan ontwikkelingslanden wordt belemmerd en afname van de economische groei versterkt de neiging eigen markten te reserveren voor bepaalde produkten. Hierdoor wordt met name de export van in Nederland vervaardigde zware kapitaalgoederen sterk belemmerd.

De bedrijfstakverkenning geeft cijfers over de jaren tot en met 1979. Daaruit blijkt dat de metaalprodukten en machine-industrie in dat jaar een produktie ter waarde van ongeveer 21 miljard gulden realiseerde. Van die produktie werd ongeveer 42 procent geëxporteerd. Deze bedrijfstakken verschaften in dat jaar werkgelegenheid voor 181.000 manjaren,jofwel 18,6 procent van de totale industriële werkgelegenheid. Uit de bedrijfstakverkenning blijkt dat met name de machine-industrie op de binnenlandse markt flinke concurrentie ondervindt vanuit het buitenland. Het aandeel van de buitenlandse producenten op deze markt is ongeveer zestig procent, terwijl dat voor de metaalproduktenindustrie maar ongeveer dertig procent is. Het hoge Nederlandse kostenniveau .zal het ook in de toekomst moeilijk maken de binnenlandse marktaandelen van de Nederlandse industrie te handhaven. Dat geldt ook voor de uitvoer, daar er sprake is van protectionistische tendenzen.

Verdere daling

Een ander aspect is, aldus de bedrijfstakverkennmg, dat het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van machines en apparaten ten behoeve van investeringsprojecten in ontwikkelingslanden weliswaar een grote dosis know how en produktievermogen bezit, maar niet concurrerend is op het financiële vlak.

De werkgelegenheid in de metaalprodukten- en machine-industrie vertoont sinds 1974 een doorlopend dalende lijn. Vanaf dat jaar is voor 29.000 manjaren werkgelegenheid verloren gegaan, hoewel er in het westen van het land een tekort aan metaalbewerkers bestaat. Een verdere daling van de werkgelegenheid wordt voorspeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.