+ Meer informatie

SGP'ers niet blij met dualisme

3 minuten leestijd

GOUDA - De invoering van het dualistische stelsel in de gemeentepolitiek is een halfjaar na dato bepaald nog geen succes. Dat stelde SGP-fractievoorzitter J. P. Tanis uit Sliedrecht gisteren op een congres van zijn partij over de ontvlechting van raad en college in de gemeentepolitiek. "Ik heb niet het idee dat we er veel mee opgeschoten zijn."

Volgens Tanis waarderen burgers de overheid eerder minder dan meer. Er is dan ook weinig terechtgekomen van de betere herkenbaarheid voor burgers van het lokaal bestuur. Bovendien zijn vergaderingen van de gemeenteraad alleen maar langer geworden en wordt er nog steeds te veel nadruk gelegd op details. "Veel raadsleden klagen over de onduidelijkheid van procedures bij commissie- en raadsvergaderingen. Het is nog niet goed duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is." Volgens Tanis heeft dat laatste tot gevolg dat raad en college meer tegenover elkaar komen te staan dan goed is. "Het besef begint te groeien dat dat niet werkt."

F. J. Tollenaar, wethouder in Borsele, meent dat wethouders steeds vaker een niet te overbruggen voorsprong in kennis hebben op raadsleden. Dat komt doordat zij zich dagelijks met beleid bezighouden en daarnaast lang niet altijd meer aanwezig zijn bij fractievergaderingen. "Dat verzwakt de positie van de raad. En dat was juist niet de bedoeling van het dualisme." Volgens de Zeeuwse wethouder vraagt het dualisme van een raadslid veel vaardigheden. "Een volksvertegenwoordiger moet op hoofdlijnen kunnen besturen. Niet iedereen is daartoe in staat."

Ook de slagkracht van het college is afgenomen, meent Tollenaar. "Voorheen konden we snel aan de slag na enig mondeling overleg. Nu moeten we eerst een notitie aan de raad voorleggen, en dat kost allemaal extra tijd. Daardoor zijn bestuurders meer met zichzelf bezig dan met de wensen van de burger."

Voor de SGP betekent het dualisme in meerdere opzichten een bedreiging, aldus de sprekers. Tanis: "Ook in onze achterban neemt de kloof tussen bestuurders en burgers toe. De betrokkenheid neemt af. Het is geen automatisme meer dat mensen op ons stemmen." Het dichten van die kloof is niet gemakkelijk, zegt Tollenaar. "Mensen zijn alleen bij de politiek betrokken als hun eigen belang in het geding is. Voor de SGP is dat een moeilijk punt. Want wij behartigen ook het algemeen belang."

Een ander probleem is de mogelijkheid voor SGP-wethouders om een minderheidsstandpunt in te nemen in het college, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur. Doordat raad en college los van elkaar opereren, staat die mogelijkheid onder druk, zegt Tanis. "Meer dan voorheen ben je afhankelijk van de steun in de raad. Het kan zijn dat het college een minderheidsstandpunt toestaat maar dat de raad dit niet meer automatisch overneemt. De raad heeft daardoor eerder de handen vrij om een wethouder om die reden naar huis te sturen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.