+ Meer informatie

„We zijn er slecht in geslaagd de Heuvelrug te beschermen"

W. Jongeneel: Ik was in Driebergen geen 'bouwburgemeester'

4 minuten leestijd

DRIEBERGEN - Drlebergen/Rijsenburg raakt zijn burgemeester kwijt. Vrijdag neemt burgervader W. Jongeneel afscheid. Na 26 jaar maakt hij gebruik van de vutregeling. Als CHU'er werd hij in januari 1965 eerste burger in Muiden. Als CDA'er verlaat hij nu Driebergen.

„Toen ik benoemd werd als burgemeester van Muiden, was het politieke gebeuren mij niet vreemd", verklaart Jongeneel. Eerder was hij ambtenaar. „Als burgemeester moet je beleidsmatige beslissingen nemen. Dat leer je natuurlijk niet zomaar. Het is net als met een rivier, die nog wel eens kronkelt voordat hij zijn bedding vindt. In Muiden woonden in 1965 ongeveer 5000 mensen. Dit groeide in mijn periode uit naar 7000.

In Muiden veranderde in bestuurlijk opzicht veel. Er was een duidelijke achterstand. Veel inwoners waren op Amsterdam georiënteerd. Er waren veel jonge academici die in de gemeentepolitiek probeerden de toon aan te geven. Een taakverdeling tussen de wethouders was er nog niet. Zij zwegen tijdens de raadsvergaderingen en ik moest als het ware de wind uit het orgel trappen. Een voordeel in Muiden was dat je veel beleidsvrijheid had. Dat is nu sterk veranderd. Je bent nu afhankelijk van de vrijheid die je wordt gegeven binnen het college en de raad".

In 1979 kwam Jongeneel naar Driebergen/Rijsenburg. Opvallend vond hij dat de Driebergse bevolking ,,veel minder direct" was dan in Muiden. „In Muiden hielden ze me staande op straat om bepaalde zaken door te nemen. Dit maak je in Driebergen niet mee. Hier is veel meer terughoudendheid en afstandelijkheid. In de raad heerste hier een veel milder poUtiek klimaat dan in Muiden. Ook is in de provincie Utrecht de afstand tussen gemeente en provinciaal bestuur veel korter dan in Noord-Holland. Dit heeft duidelijk voordelen".

Bescherming rug

„Toen ik in Driebergen begon, stond een aantal projecten op stapel. De woningbouw aan de Wildbaan was net klaar en Hoenderdaal was in voorbereiding. Politiek gevoeUg lag het seminariegebouw, dat al in 1972 door de gemeente was gekocht. Het was plezierig dat ondanks de politieke verschillen en diverse inzichten, alle partijen het uiteindelijke plan voor het seminarieterrein hebben gesteund.

Men kan van mij niet zeggen dat ik een 'bouwburgemeester' was. Die periode was voorbij toen ik in Driebergen kwam. Maar daar heb ik ook geen moeite mee gehad, want ik ben voorstander van het behoud van de waarden van de Utrechtse Heuvelrug. Ik vind dat we uiterst voorzichtig moeten zijn met verdere aanslagen op de natuur. Dus ik wil niet spreken van gemiste kansen voor Driebergen. Als gemeenten zijn wij er slecht in geslaagd de Heuvelrug te beschermen. Denk aan de verdroging van de bodem.

Een goed intergemeentelijk beleid ontbrak helaas. Dit ligt niet aan het streekverband ZuidoostUtrecht, want dat timmert behoorlijk aan de weg, maar de gemeenten hebben de geboden kansen niet optimaal benut. Het streekverband had ook een grotere omvang moeten hebben. Ik vind dat Utrecht zich te aanmatigend heeft opgesteld. Ik ontken niet dat Utrecht problemen heeft, zoals op het gebied van woningbouw, verkeer en vervoer. Maar de ruimtelijke problematiek van de stad Utrecht kun je niet los zien van de omliggende gemeenten.

De intergemeentelijke samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Wij denken als gemeenten vaak alleen maar tot de grenzen". Naar de vakantkomende post van burgemeester solliciteerden maar negen personen. Is dat niet weinig?

„Ik vind het een zeer teleurstellend aantal sollicitanten. Het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk. Ik denk dat de animo voor het burgemeestersambt steeds verder afneemt. Een van de oorzaken is volgens mij dat de beleidsvrijheid van de burgemeester minder is geworden. Verder treedt een verschraling op van binnenuit. Ik denk dat wij steeds meer opschuiven in de richting van een gekozen burgemeester. Ik ben daar principieel op tegen. Het burgemeestersambt moet zo veel mogelijk onafhankelijk blijven. Op dit ogenblik ontwikkelt het burgemeestersambt zich te veel in de richting van 'eerste wethouder'. Mijn zorg is, dat zodoende de macht van het ambtelijk apparaat vergroot wordt. We zien dit in de landen om ons heen. Ik houd liever de macht bij de politiek. Daar kan de burgemeester als onafhankelijke, door de Kroon benoemde een belangrijke rol in spelen". ,;

Koninklijk bezoek

In Jongeneels burgemeestersloopbaan „zijn de dieptepunten me het meest bijgebleven. Dit betreft de ontploffingen bij de kruitfabriek in Muiden in 1966 en 1972, waarbij twee mensen om het leven kwamen-. De aangerichte schade was enorm. Een hoogtepunt vond ik het bezoek van koningin Beatrix aan Driebergen/Rijsenburg in 1987. Ook enkele andere leden van de koninklijke familie mocht ik in het gemeentehuis Sparrendaal ontvangen".

Jongeneel maakt gebruik van de vut-regeling. Werd het ambt hem tê zwaar? „Allerminst, ik blijf voorzitter van een aantal overlegorganen en ik krijg meer tijd om dingen te doen waar ik zin in heb. Ik denk dat ik vier dagen per week blijf besteden aan mijn overige functies".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.