+ Meer informatie

Meer vrouwen in ambt, minder kinderen gedoopt

HERVORMDE STATISTIEK WIJST UIT:

2 minuten leestijd

DEN HAAG— Steeds meer Hervormde vrouwen dringen door in kerkelijke functies, zoals diaken, ouderling of zelfs kerkvoogd. Het aantal kinderen, dat hervormd gedoopt wordt,- is echter sinds 1976 met 15 procent gedaald. Dit blijkt uit de nieuwe statistiek van de Nederlands Hervormde Kerk over 1979. Het cijfermateriaal is verzameld door het Katholiek instituut voor sociaal kerkelijk onderzoek (Kaski) in Den Haag in opdracht van de Nederlandse Hervormde Kerk.

De gegevens hebben betrekking op 71.3 procent van alle Hervormde gemeenten met een totaal van rond 2.8 miljoen Hervormden in Nederland. Van deze 2.8 miljoen heeft ruimt 31 procent ook belijdenis gedaan, ruim 41 procent is dooplid, terwijl ongeveer een kwart tot de „overige Hervormden" wordt gerekend.

De omvang van de gemeenten loopt sterk uiteen. In Friesland en Groningen omvatten zij gemiddeld 600 tot 700 leden, terwijl in andere provincies per gemeente 1800 tot 2000 leden zijn. De zogenoemde Waalse gemeenten zijn nog kleiner, gemiddeld 118 Hervormden.

Steeds meer vrouwen komen in kerkelijke functies, voorheen een vrijwel exclusief mannelijk terrein. De stijging is het sterkst bij de diakenen, waarvan nu 33 procent uit vrouwen bestaat. Bij de ouderlingen is dit percentage thans 25. De functie van kerkvoogd is voor de vrouw nog moeilijk bereikbaar. Daar is het percentage vrouwen slechts 6 procent.

Van de 175.000 kinderen, die in 1979 in ons land geboren werden, zijn er bijna 14 procent bij de burgerlijke stand als Hervormd opgegeven. Dat wil zeggen ruim 24.000 kinderen, van wie er 17.000 ook Hervormd werden gedoopt. Vergeleken bij 1976 een daling van ongeveer 15 procent.

Kerkbezoek
Catechesatie werd in 1979 aan 90.000 kinderen gegeven. In hetzelfde jaar deden er plusminus 10.000 hun belijdenis, een geringe daling vergeleken met 1976. Bijna een vijfde van de Hervormden gaat op een gewone zondag naar de kerk, hetzij een ochtend- hetzij een avonddienst. Met Pasen ligt dit percentage iets hoger, namelijk 25 procent. De cijfers van de kerkgang zijn echter iets geflatteerd, omdat de provincie Gelderland met een traditioneel hoge kerkgang zwaarder in de jongste statistiek verwerkt is dan in eerdere, terwijl enkele grote steden met zeer weinig kerkgangers niet vertegenwoordigd zijn.

Het aantal Hervormd gesloten huwelijken neemt ook af. In 1976 werden ruim 9.000 Hervormde huwelijken gesloten, in 1979 waren er dat ongeveer 7.200. In totaal werden in Nederland volgens het Centraal bureau voor de statistiek 85.600 huwelijken gesloten. Bij ruim 22.600 huwelijken waren beide partners of was een van de partners hervormd. Dit wil zeggen dat nog ongeveer een derde van de Hervormden zijn huwelijk in de kerk laat inzegenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.