+ Meer informatie

D'Ancona schrapt korting jeugdhulp

Bezuiniging kerkelijk jeugdwerk blijft

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister D'Ancona lieeft haar voorne men om 41 miljoen gulden te bezuinigen op de jeugdhulp verlening gisteren onder druk van de Kamer vrijwel geheel ongedaan gemaakt. De uitvoerende werkzaamheden van or-, ganisaties die zich bezighouden met de opvang en begeleiding van jongeren in nood komen in ieder geval niet in gevaar.

De minister heeft de bezuiniging in eerste instantie gereduceerd tot 21 miljoen gulden door een bedrag van 20 miljoen gulden te onttrekken aan de AWBZ-pot. Verder beloofde zij de Kamer „met grote welwillendheid" te bezien of het restant van de bezuiniging niet eveneens kan worden weggewerkt. Gesteund door een motie van de PvdA-fractie zal zij zich inzetten voor een compleet herstel van het budget van jeugdhulpverleners voor 1993.

Verschil

De jeugdhulpverlening moet worden onderscheiden van het jeugdwerk. De bezuiniging van 25 procent op het jeugdwerk gaat gewoon door. De minister wil bovendien dat identiteitsgebonden jeugdbenden samen één cluster vormen. Binnen dit cluster moeten veertien kerkelijke en anderszins levensbeschouwelijke jongerenorganisaties met elkaar gaan samenwerken. Die samenwerking moet gestalte krijgen in een gemeenschappelijk fonds, waarover drie niet-leden van de aangesloten jeugdbonden het beheer hebben. Dit fonds gaat funge. ren als subsidie-adres en als contactadres tussen de jeugdbonden en het departement.

Een commissie buigt zich op dit moment over de praktische uitwerking van de clustervorming in het welzijnswerk. De kerkelijke jeugdbonden, waaronder de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten (JBGG), krijgen nog de gelegenheid hun kijk op de clustervorming onder woorden te brengen. Dat gebeurt waarschijnlijk in het voorjaar, als de commissie klaar is met haar werkzaamheden.

Bij de HGJB en de JBGG leeft nog steeds de vrees dat de minister via een bundeling van het financieel beheer zal proberen haar stempel te zetten op de identiteit van de betrokken organisaties. De toezegging van minister D'Ancona dat het eigen karakter van de organisaties in ieder geval niet zal worden aangetast, heeft de HGJB en de JBGG nog niet gerust kunnen stellen.

Lacherig

De minister ziet af van een via de massamedia te voeren campagne om jongens belangstelling bij te brengen voor huishoudelijk werk. Een steekproef onder jongeren tussen 14 en 18 jaar heeft aangetoond dat een dergelijke campagne ertoe zou leiden dat de afkeer van huishoudelijke taken bij jongens eerder toe- dan afneemt. Jongens bleken tijdens de steekproef „nogal lacherig" te reageren op de hen gestelde vragen over huishoudelijk werk. De campagne zou deel hebben moeten uitmaken van een beleid dat erop gericht is „jongens voor te bereiden op een toekomst waarin er sprake zal zijn van een gezamenlijk huishouden en inkomen".

Het voornemen van de minister om het budget van de ouderenbonden met 500.000 gulden te verminderen, leidde tot verzet bij de PvdA-fractie. Een motie die beoogde deze bezuiniging ongedaan te maken, haalde het niet. D'Ancona wond zich bijzonder op over deze motie. Zij rekende de Kamer voor dat de bezuiniging ertoe leidt dat de contributie met een dubbeltje per lid per maand moet worden verhoogd. „Waar hebben we het dan nog over in deze dure tijd", hield zij de Kamer voor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.