+ Meer informatie

Een beroep in de verzorgingssector

6 minuten leestijd

De opleiding tot verzorgingsassistent(e) is een tweejarige beroepsopleiding. Ze is bedoeld voor leerlingen beneden de achttien jaar, voornamelijk komend vanuit het lager beroepsonderwijs. Elk jaar volgen ongeveer 1500 leerlingen deze cursus.

Toegelaten worden: leerlingen met een diploma MAVO-3 en leerlingen met daaraan gelijkwaardig onderwijs.

Het programma voor de opleiding is samengesteld door de vier landelijke pedagogische centra in samenwerking met vakdocenten van de opleidingsscholen. Onder de wet op het leerlingwezenvindt het praktijkgedeelte plaats aan de hand van een door de minister van onderwijs en wetenschappen vastgesteld praktijkopleidingsprogramraa. Het onderwijsgedeelte daarentegen valt onder de wet op het voortgezet onderwijs. De opleiding is erkend in het kader van de partiële leerplicht.

DOEL

Ook binnen de verzorgende sector neemt specialisatie een steeds belangrijker plaats in. Zo zien wij dat bepaalde zaken worden uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Er blijven echter taken genoeg over rond de voeding, kleding, leef- en woonruimte van de verzorgden. De opleiding is erop gericht om — na het behalen van het diploma — een huishoudelijk/verzorgende functie te gaan vervullen in tehuizen etc. waar mensen worden verzorgd. Het blijft uiteraard mogelijk, na gebleken geschiktheid, door te stromen naar een vervolgopleiding.

Het eerste leerjaar is er op afgestemd om tot een gemotiveerde keus te komen. In dit jaar vindt dan ook oriëntatie plaats naar de diverse werkvelden.

Na dit jaar kan de leerling kiezen uit: • verzorgingsassistent(e) in een bejaardenoord O verzorgingsassistent(e) in een ziekenlnrichting • verzorgingsassistent(e) in een kinderhuis

Het praktische gedeelte in het tweede jaar bestaat uit het oefenen en verwerven van vaardigheden rond de huishoudelijke en verzorgende aard. Tevens wordt dan aandacht geschonken aan de sociale vaardigheden gericht op de mens in een specifieke verzorgingssituatie.

KINDEREN

Als men voor een functie in de sector .Jjinderen" kiest zal vooral de taak tot het bezig zijn met de persoonlijke verzorging van het kind worden bezien. Dé huishoudelijke taak is alleen van belang voor zover deze direct te maken heeft met het kind.

BEJAARDEN

Bij bejaarden ligt de verzorgende taak meer in het hulpverlenend bezig zijn. Ook bij de verzorging van het uiterlijk. De zorg voor de woon/leefruimte en het serveren van maaltijden zijn hierbij huishoudelijke taken met een sterk verzorgend karakter.

ZIEKENINRICHTING

Bij de ziekeninrichting valt het accent meer op de huishoudelijke taak. Het verzorgende heeft hier meer betrekking op de verzorging van de omgeving van de patiënt en het serveren van de maal-' tijden. Vakken die aan de orde komen zijn onder andere: algemene/specifieke beroepsvorming, verzorgingskunde (zorg voor voeding, woning, kleding en gezondheidszorg), handenarbeid, maatschappelijke begeleiding en levensvragen en lichamelijke oefening.

Tijdens de opleiding brengt de leerling een deel van de opleidingstijd in de school en een ander deel in de praktijk door. In de verschillende situaties krijgt de leerling te maken met de schoolbegeleider en de praktijkbegeleider. Bovendien komt nog een derde functionaris, de consulent, zich met de leerling bemoeien. Alle drie hebben zij tot taak de leerling op te leiden en te begeleiden overeenkomstig de doelstelling en het programma van de opleiding.

OPLEIDINGSDUUR

De opleiding duurt twee jaar en vangt elk jaar aan op 1 augustus. Het praktische gedeelte, duur ongeveer veertig weken, wordt in het eerste jaar gedurende S'/z dag gegeven. In het tweede jaar drie dagen. Dit aantal dagen komt iedere week terug en wel gedurende zeven uur per dag.

Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij de Stichting opleiding verzorgende en dienstverlenende beroepen, antwoordnummer 37 te Utrecht. heid) kan Sjaak op deze school worden geplaatst. De opleiding duurt vier jaar. Gedurende deze periode is de leerling wel verplicht om in het bij de school behorende internaat te verblijven. '

Op 16-jarige leeftijd kan Sjaak het diploma in zijn zak hebben. Dan is hij klaar voor de praktijk. De wijde wereld van de scheepvaart staat voor hem open

BINNENVAART

Dan moet Sjaak een keuze doen. Naar de binnenvaart of naar de kustvaart? Eerst maar eens een baan in de binnenvaart proberen te zoeken, denkt Sjaak, die vooral is geboeid door de grote duweenheden, die dagelijks de rivier, waaraan hij woont, passeren.

Werken op zo'n grote sterke duwboot lijkt hem wel iets. Hij schrijft dan ook een sollicitatiebrief naar een rederij, die duwboten in de vaart heeft. Enkele dagen later valt de dokumentatie in de brievenbus en een uitnodiging voor een gesprek. Verschillende goede voorwaarden, aantrekkelijk loon.... èn het vaarschema van de bemanning op duwboten. Twee weken varen en daarna één week vrij. Veertien dagen achter elkaar werken; in ploegendienst. Ook 's zondags. Op die dag worden heus niet alleen de noodzakelijke werkzaamheden verricht, integendeel, ook het laden en lossen van de duwbakken gaat op die dag normaal door. Alle dagen zijn gelijk.

Hetzelfde geldt voor de binnenvaartschepen, die eigendom zijn van grote rederijen. Vaak heeft de kapitein er zelf veel invloed op of er al dan niet op zondag wordt gevaren. De rederij zal de sollicitant echter niet beloven, dat hij op zondag niet behoeft te helpen bij het laden of lossen van het schip.

TOCH EEN BAAN
Geen mogelijkheden voor Sjaak in de binnenvaart? Gelukkig wel. Er zyn nog verscheidene particuliere schippers in ons land. die op zondag geen werkzaamheden verrichten. Regelmatig kan men in deze krant advertenties lezen, waarin matrozen of andere bemanningsleden worden gevraagd door schippers, die de Dag des Heeren in ere wensen te houden. Aan de slag komen kan Sjaak dus wel.

Met de promotiekansen ligt het bij een particuliere werkgever over het algemeen wel iets moeilijker dan bij grote rederijen. Toch kunnen de jongens, die bij particulieren varen, ook heel wat bereiken. Als de wil maar aanwezig is.

Onze Sjaak kan schriftelijke opleidingen volgen voor het matrozendiploma. Daarna kan hij doorstuderen voor het diploma „Vooropleiding schipper". Al deze cursussen worden georganiseerd door de Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOF) te Amsterdam.

KUSTVAART
Op deze manier kan Sjaak in de wereld van de binnenscheepvaart terecht komen. Nu zullen we eens bekyken hoe de situatie bij de kustvaart is.

Momenteel staat het er met dekustvaart in ons land niet zo rooskleurig bij. In de loop der jaren zyn vele coasters onder buitenlandse vlag gebracht. Dit komt omdat de reders hun schepen o.a. door de zware belastingdruk en de strenge bemanningsvoorschriften niet meer lonend konden laten varen. In ons land zijn er nog enkele grote rederijen, die kustvaarders hebben. Zo is er Wagenborg's scheepvaart en expeditiebedrijf in Delfzijl. Dit bedryf had vroeger ongeveer 30 kleine coasters.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.