+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

C. H. Spurgeon De wonderen van de Heiland verklaard en toegepast in leerredenen. Uitgave van T. Wever - Franeker.

Deze preken zijn uit het engels vertaald door E. Ubels. Dit is de derde, ongewijzigde druk. Spurgeon wordt genoemd de Prins der Predikers. Begrijpelijk. Wie wist als hij de duizenden door zijn meeslepend woord te boeien? Wie heeft met meer klem opgeroepen tot bekering en geloof als hij? Wiens woorden zijn meer door de Heere gezegend dan de woorden van deze begaafde prediker, die jarenlang in Londen het Woord Gods heeft mogen bedienen en die nog blijft spreken door de vele „leerredenen”, die van hem uitgegeven zijn en telkens opnieuw het licht zien?

Spurgeon neemt een geheel aparte plaats in. Dat blijkt ook uit zijn preken. Hij zocht de tekst duidelijk te laten spreken en benadert zo zijn talrijke hoorders. Hij dringt in vele van de preken, waar het hier om gaat, sterk aan op het geloof. Dat ligt ook voor de hand, omdat het gaat over wonderen van Christus, die Hij verrichtte wanneer men in het geloof tot Hem kwam. Spurgeon laat ook duidelijk uitkomen Gods souvereine genade. Hij laat zien, dat het maar niet vanzelf is, dat men verlost wil worden. Dat komt b.v. duidelijk uit in de preek over Joh. 5 : 6: Wilt gij gezond worden?: een zonderlinge, maar nodige vraag.

Hij spreekt met een gloed van overtuiging, staat achter het woord, dat hij brengt. Op blz. 185 is daar een treffend voorbeeld van. Spurgeon spreekt daar over de karwats van de consciëntie en zegt dan: „Zie hoe de negen riemen bij het neervallen diepe voren ploegen”. „Gij spreekt”, zegt er iemand, „als een man, die er alles van weet”. Het weten? Ik heb er jaren geleden toen ik nog een kind was, kennis mee gemaakt; en nacht noch dag kon ik aan de pijnen van die vreselijke geselslagen ontkomen. O, wat heeft de consciëntie mij gepijnigd, en nergens kon ik rust vinden, totdat ik op zekere tijd de Goddelijke stem hoorde, die zeide: „Wendt u naar Mij toe, en wordt behouden, alle gij einden der aarde”; en toen borg de consciëntie haar karwats op. Mijn wonden werden verzacht met hemelse balsem, zodat zij ophielden pijn te veroorzaken, en ik was blijde! O hoe mijn hart Uitriep: „Halleluja!” waar ik Jezus aan het kruis zag! Toen verstond ik het, dat God de volle wraak voor mijn zonden op Zijn geliefde Zoon had doen nederdalen. Die Zijn rug voor de striemen had ontbloot, en op Zich had genomen de straf voor mijn zonde te dragen. Toen sprong mijn hart op van vreugde. Gij merkt op, dat ik steeds de leer der plaatsbekleding predik. Dat kan ik niet nalaten, omdat het de enige waarheid is, die mij troost verschafte. Ik zou nooit uit de kerker der wanhoop geraakt zijn, zo die grote waarheid der plaatsbekleding niet bestaan had”.

Om nog iets te noemen wijzen we op de preek over Joh. 11 : 14, 15: „een mysterie, de heiligen treurende en Jezus blijde”. Het gaat in die preek over de grote waarde van de geloofsbeproeving. Spurgeon zegt op blz. 122: „Ik geloof aan het bestaan van geloof bij mensen, die geen beproevingen hebben; maar verder kan ik ook niet gaan. Ik ben er van overtuigd, broeders, dat waar geen beproeving is, het geloof juist adem genoeg kan krijgen om in het leven te blijven, maar dat is dan ook alles; want evenals bij de salamander in de fabelleer, is het vuur het element, waaruit het geloof ontstaat. Het geloof groeit en bloeit nooit zo goed als wanneer alle dingen tegen zijn: dc stormen dienen om vooruit te brengen en de bliksemstralen om het te verlichten...” En dan verder op blz. 123: „Het geloof neemt toe in vastheid, in zekerheid en innigheid, hoe meer het onder beproevingen wordt geoefend, en hoe meer het neergeworpen en weer opgericht is”.

Laat dit genoeg zijn. De fa. Wever heeft het werk keurig uitgegeven in een mooie linnen band. Het boek kost f 24,50. Dat is zeker niet te duur in deze tijd voor een werk van 516 blz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.