+ Meer informatie

Recensie

2 minuten leestijd

ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters, ds. H.J. Th. Velema (red), Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2017. Uitgeverij Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2017, 320 blz., € 12,10 (ook verkrijgbaar op cd-rom), ISBN 978 90 5881 909 3.

In een frisse, groene omslag is het jaarboek voor dit jaar verschenen. Elk jaar weer een welkom boekwerkje, met het oog op de praktijk van ons kerkelijk leven.

Ook in 2016 daalde het ledental van de kerken: met 415 leden. Dat is dan een saldo, waarbij we moeten bedenken dat 826 personen zich bij geen andere kerk aansloten. Dat mogen we gerust dramatisch noemen: zielen die zó op weg gaan naar de eeuwigheid. Terecht roept de schrijver van het jaaroverzicht in dit verband op tot indringend gebed.

Enkele dingen die me opvielen zijn de volgende. Het rijtje gemeenten dat dermate klein wordt dat ze niet (of hoogstens parttime) een predikant kunnen beroepen, stijgt elk jaar. Samenwerking tussen kleine gemeenten lijkt mij geboden, maar schijnt nog moeilijk van de grond te komen. Een tweede: er staat in de lijst van de emeritipredikanten nog een heel aantal broeders zonder golfje (een golfje duidt aan dat iemand niet meer voorgaat in kerkdiensten), terwijl bekend is dat zij al geruime tijd niet meer voorgaan. Ze zouden dus juist wèl een golfje voor hun naam moeten hebben. Nu kan het zijn dat ze het zelf niet aangegeven hebben, maar op deze manier werkt het systeem niet helemaal. Ik geef het maar als aandachtspunt mee voor de redactie, die overigens opnieuw een pluim verdient voor het vele, nauwkeurige werk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.