+ Meer informatie

NRV voorziet tekort

lAdvies voor Simons volgende week vastgesteld

2 minuten leestijd

; UTRECHT (ANP) - In de gezondheidszorg dreigt voor de jaren 1991-1994 opgeteld een tekort van ruim 5 miljard gulden. De tussenbalans-maatregelen meegerekend kan het zelfs om bijna 6 miljard gulden gaan. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) heeft dit becijferd in een ontwerp-advies voor staatssecretaris Simons over het Financieel Overzicht Zorg 1992. Het advies wordt volgende week vastgesteld.

Volgens de commissie die het heeft voorbereid, wordt 2,4 miljard gulden van het tekort veroorzaakt door de 'kosten van de huidige zorgaanspraken van verzekerden en de nu voorzienbare ontwikkelingen op medisch gebied. Ongeveer 1,5 miljard is nodig voor het oplossen van knelpunten op jde arbeidsmarkt in de zorgsector. jTen slotte moet rekening worden ge" houden met aanzienlijk forsere ont5 wikkelingen in de nominale sfeer "(prijzen, incidenteel loon) dan oort spronkelijk geraamd (1,4 miljard). f Het advies mondt dit jaar niet uit

De commissie meent dat de politiek eerst een keuze moet maken over de globale richting van het beleid. Daarbij zal ze beter dan nu moeten letten op de samenhang tussen de beschikbare bedragen en de vraag naar zorg die ermee moet worden opgevangen. Voorkomen moet worden, aldus het advies, dat zorgverzekeraars in ernstige financiële problemen raken of gedwongen zijn hun premies meer dan maatschappelijk gewenst is te verhogen. De gewenste verbeteringen van de

Het is de commissie niet gelukt de ontwikkelingen die zij in de zorg verwacht en de beleidsopvattingen van de overheid in financieel opzicht „tot elkaar te brengen". Nadat de politiek een keuze heeft gemaakt, is het haars inziens de verantwoordelijkheid van de Nationale Raad, de overheid nader te adviseren over de gemaakte beleidskeuzen. Maar zelfs dan zal het niet eenvoudig zijn om overeenstemming te bereiken over beleidsprioriteiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.