+ Meer informatie

Ambulances klagen over ligtaxi's

Taxi met brancard zorgt voor „efficiënter en goedkoper" vervoer

3 minuten leestijd

DEN HAAG - Ondanks fel verweer van ambulancebedrijven rijden er sinds enkele weken zes ligtaxi's in Nederland rond. De Haagse ziekenvervoerder Witte Kruis zette de taxi's op de weg „voor de categorie patiënten die geen dure medische apparatuur en geen dure verpleegkundige nodig heeft". Het ambulancepersoneel vindt echter dat de kwaliteit van het ziekenvervoer in gevaar komt.

Samen met de ziekenfondsen Haaglanden en Azivo nam het Witte Kruis in augustus vorig jaar het initiatief. In oktober kwam de vergunning voor de ligtaxi's af. Tot ergernis van de ambulancevervoerders wordt het vervoer per ligtaxi bekostigd door de beide ziekenfondsen in de Hofstad. Woensdag doet het College van Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak over het verzoek van de gemeente Den Haag om de provinciale vergunning voor de ligtaxi's te schorsen.

„De ziekenfondsen stonden achter het initiatief, omdat ambulances daardoor efficiënter gebruikt kunnen worden", verklaart woordvoerder De Jong van het Witte Kruis. „Niet elke patiënt heeft vervoer per ambulance nodig. Wij rijden bij voorbeeld voor de ANWB-alarmcentrale naar Zestienhoven. Daar staan de gipsklantjes keurig netjes bij de trap te wachten. Zij hoeven alleen maar naar het ziekenhuis of naar huis gebracht te worden zonder dat daar een ambulance met allerlei apparatuur en een verpleegkundige aan te pas komt. Voor 'zulke mensen zetten wij de ligtaxi's in".

Kwaliteit in gevaar?

Het vervoer per ligtaxi, waarin zich alleen een brancard bevindt, is aanzienlijk goedkoper dan een ritje met de ambulance. Voor ambulancevervoer moet bij het Witte Kruis 325 gulden per rit neergeteld worden, terwijl voor een ritje met de ligtaxi maar 125 gulden in rekening wordt gebracht. De aanvrager (vaak een huisarts of verpleegster) bepaalt welk vervoermiddel ingezet wordt.

Vier organisaties van ambulancepersoneel trokken vorige week heftig aan de bel. De Vereniging van Directeuren Basisgezondheidsdiensten, de Vereniging van Chefs/Hoofdverpleegkundigen in het Ambulancevervoer, de Vereniging Ambulancevervoer Nederland van het Koninklijk Nederlands Vervoer en de Nederlandse Ambulance Vereniging drongen er bij staatssecretaris drs. H. J. Simons van WVC op aan de ligtaxi's zo snel mogelijk binnen de grenzen van de Wet ambulancevervoer te parkeren. De kwaliteit van het ambulancevervoer mag volgens de verenigingen niet aangetast worden.

De toename van het aantal ligtaxi's heeft volgens de ambulance-organisaties verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van het ambulancevervoer in Nederland. Kleinere ambulancestandplaatsen worden met opheffing bedreigd, de spreiding van ambulances over de regio's komt in gevaar en de paraatheid van de ambulancediensten komt op een onverantwoorde manier in de knel. Bovendien kunnen de Centrale Posten Ambulancevervoer bij eventuele rampen minder gespecialiseerde ambulances en geneeskundige hulpverleners inzetten dan tot nu toe het geval was. Ambulancevervoerders mogen namelijk niet meer ziekenauto's op de weg hebben dan hun rittenstatistiek toestaat.

De staatssecretaris schaarde zich op 13 juni 1990 achter het advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV). Deze was van mening dat de ligtaxi een marginaal verschijnsel is en daarom niet onder de Wet ambulancevervoer hoeft te worden gebracht. Er zouden alleen maatregelen genomen moeten worden als zich ontwikkelingen zouden voordoen die schadelijk moeten worden geacht voor het vervoer van zieken en gewonden, aldus de staatssecretaris. De vier organisaties delen deze mening niet.

Witte-Kruiswoordvoerder De Jong vindt de kritiek van het ambulancepersoneel ongegrond. „Ik kan me de kritiek wel voorstellen, maar het is hen alleen te doen om hun eigen brood. Het heeft voor ons geen zin om te gaan experimenteren en de kwaliteit van het ziekenvervoer in gevaar te brengen.

Kwaliteit waarborgen

Op het platteland zal het effect van de ligtaxi's minimaal zijn, omdat daar toch altijd een ambulance beschikbaar moet blijven. In de grotere steden werkt de ligtaxi echter kostenbesparend. Je moet het wel binnen de ambulancebedrijven houden om de kwaliteit te waarborgen. Ik zeg niet dat elk willekeurig taxibedrijf maar met ligtaxi's moet beginnen. De ziekenfondsen moeten het als een alternatieve vorrn van ziekenvervoer zien.

Het initiatief is hier in Den Haag tot nu toe een enorm succes geweest. Onze ambulances hoeven minder ritten te maken. Het aantal ligtaxi's blijft voorlopig gelijk. Voor deze stad hebben we er nu genoeg".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.