+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

4 minuten leestijd

NIEUW BEIJERLAND

Dinsdag 1 Februari hielden de jongelingsvereniging „Jonathan", de naaivereniging „Tryfena" en de meisjesvei'eniging „Talitha" haar jaarvergadering in het kerkgebouw der Geref. Gemeente. De vergadering werd geopend met het zingen van Ps. 119 : 3, waarna ouderling Huisman voorging in gebed. Vervolgens sprak hij een openingswoord naar aanleiding van Matth. 21 : 23—32, handelende over de gelijkenis van „De twee zonen" en sprak de wens uit, dat allen mochten worden als de eerste zoon, die niet in de wijngaard wilde werken, maar toch ging.

Na dit openingswoord gaf hij de leiding van deze avond over aan de voorzitter der J.V. de heer Hardon.

Na de jaarverslagen volgde een inleiding, getiteld „Zegen en vloek" van de heer L. Moree, dat wegens ziekte van de inleider, voorgelezen werd door de heer T. Moree. Een gedicht „De Goede Herder" werd gezegd door mej. J. Moree. Na de pauze boden de M.V. „Ora et Labora" en de J.V. „Immanuël" der Oud Ger. Gem. hun felicitaties aan. Hierna leverde mej. J. de Bonte een onderwerp getiteld „1 November en zijn verering." Hierop droeg mej. J. v. Bochove het gedicht „de oudste zoon" voor, waarna de heer J. Roos in een onderwerp het einde van de 80-jarige oorlog vertelde.

Tenslotte werd door mevrouw M. Groeneweg-Huisman het gedicht „Cornelia" gezegd.

De avond werd verder afgewisseld met meerstemmig zingen van de M.V. Na een dankwoord van de voorzitter tot de aanwezigen, sloot ouderling Huisman de avond met het laten zingen van de Tien Geboden : 1 en 9 en dankgebed.

GIESSENDAM

Onder leiding van de Weledele Heer T. Molenaar hopen de Meisjesvereniging „Lydia" en de J.V. „Timotheus" een gecombineerde jaarvergadering te houden op D.V. Dinsdag 8 Maait in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente. (Aanvangsuur werd ons niet opgegeven, zal wel half acht zijn!)

KORT VERSLAG van de 24ste jaarvergadering der S.V. „Onderzoekt de Schriften" te Middelburg.

Deze vergadering stond onder leiding van onze ere-voorzitter de weleerw. heer ds. L. Rijksen, welke de vergadering opende met het laten zingen van Ps. 11 : 5, daarna van ps. 11 de eerste 16 verzen las en voorging in gebed.

In zijn daarop volgend openingswoord riep hij allen een hartelijk welkom toe. Ds. wees er op, dat het zulk een weldaad is, als er nog lust is onder de jongens der gemeente, om Gods Woord te onderzoeken.

Verder schetste de voorzitter ons het nut van dit onderzoek, terwijl hij terug greep naar de zojuist voorgelezen Ps., waaide psalmist vraagt: „Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, " en dan antwoordt: „Als hij dat houdt naar Uw Woord." Als jongeling staan we op de grens van ons leven, en kennen de aanvallen des duivels nog niet, die maar zoekt af te trekken van het zuivere pad en vooral als we hierbij worden opgevoed.

Uitvoerig beschreef de voorzitter het pad van een jongeling, door ijdelheid en veel gevaren omringd. Verder schetste hij Gods Woord als een kompas, dat ons de Weg wijst en als een Lamp voor onze voet. en een Licht op ons pad. Het is als een bron, die zich uitstort op de velden.

Als ons leven mag zijn naar dat Woord, dan zullen we zeker recht gaan, maar dit houdt in, dat God ons moet leiden, met overgave van ons gehele leven aan Hem. Dit wens ik de vereniging toe. Want dan zullen jullie nog met veel meer liefde, Gods Woord onderzoeken. Na dit openingswoord kregen de secr. en penningm. gelegenheid tot het voorlezen van hun verslagen.

Vr. L. de Wolf hield een inleiding over „Hiskia". Verder werd nog een gedicht gezegd door dhr. W. de Voogd. Vr. J. Brouwer leverde een onderwerp over „John Knox." Verder werden nog felicitaties uitgesproken door de J.V. van Aagtekerke en Borssele, en door de M.V. van Middelburg.

Hierna sprak onze voorzitter nog een kort slotwoord, waarna dhr. M. Nijsse deze vergadering sloot met dankgebed, nadat gezongen was Ps. 105 : 24.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.