+ Meer informatie

EEN HULPACTIE

3 minuten leestijd

O ja, die zijn er tegenwoordig genoeg, hulpacties. Maar toch menen wij het een uitzondering, een apart gevoel te mogen noemen, als wij de aandacht van al onze Jongelingsverenigingen, van al onze Meisjesverenigingen en van al onze lezers en lezeressen vragen voor het volgende:

Mogelijk herinnert U zich nog de ramp, die 31 Juli 1950, dus ruim een jaar geleden schipper Marijs van Arnemuiden trof, toen zijn schip „de Arm. 20" door aanvaring in volle zee gezonken is.

Mogelijk herinnert U het zich niet, of weet U daar niets van.

Welnu, op 31 Juli 1950 voeren al vroeg in de morgen de vissersvaartuigen van Arnemuiden uit, hopende op een rijke en gezegende buit, om voor de vissersgezinnen het dagelijks brood te verdienen.

Wie had ooit gedacht, dat één vaartuig nooit meerde haven zou invaren.

Groot was dan ook de ontsteltenis toen men vernam: de „Arm. 20" bemand door de Gebrs. Marijs is door aanvaring in volle zee gezonken.

Hoewel de 4 opvarenden door 's Heeren goedheid waren gered, was toch voor hen en hun familie het een ontzettende toestand.

Zo ineens hun gehele broodwinning weg, zo ineens weg uit hun geliefd bedrijf.

Het schip was om principiële redenen niet verzekerd.

Enkele gezinnen leefden uit het inkomen van dit bedrijf.

Zelfs werden enkele personen in een sanatorium verpleegd, wat eveneens ten laste van dit bedrijf kwam.

Hoe hier te helpen? Maar er werd een comité tot daadwerkelijke hulpverlening gevormd, waaraan dhr D. v. Belzen, Roomsestraat 53 Arnemuiden, secretaris is.

Ook aan ons werd gevraagd hierin middels ons Landelijk Verband en „Daniël" onze verenigingen en lezers op te wekken tot het verlenen van geldelijke steun.

Aanvankelijk meenden wij ons hierin afzijdig te moeten houden, maar bij nader inzien bleek ons toch, dat wij het verlenen van hulp door onze jongelings-en meisjesverenigingen ernstig moesten stimuleren en ook ons groot lezersaantal deze zaak moesten voorleggen.

Door de Weleerw. Heer Ds P. Zandt en door de Edelachtbare Heer D. Kodde is, naar het comité ons meldde, deze hulpactie vriendelijk aanbevolen.

Daarom willen wij onze Jongel. en Meisjesverenigingen toeroepen: onttrek U hieraan niet. Ga hieraan niet zonder meer voorbij, maar houdt zeker alle op Uw vergadering een collecte voor dit zeer goede doel.

De opbrengst van die collecten en giften van onze lezers zijn hartelijk welkom bij dhr D. v. Belzen, Roomsestraat 53 te Arnemuiden. Toezending hiervan bij voorkeur per postwissel.

Van harte hopen wij dat onze oproep goede weerklank moge vinden en hierdoor aan deze hulpactie ook vanuit onze verenigings-en lezerskring een „steentje" worde bijgedragen.

De secr. van het L.V.

H. HOOGENDOORN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.