+ Meer informatie

Plannen NS directe aanleiding voor besluit nieuwe rondweg

Inwoners Barendrecht protesteren vanwege mogelijke geluidsoverlast

5 minuten leestijd

BARENDRECHT - Jarenlang is er alleen maar over gesproken, maar nu lijken de plannen toch echt te worden uitgevoerd: Barendrecht krijgt een rondweg. Vorige week woensdag stemden alle raadscommissies al in met plannen, officieel zet de gemeenteraad maandag het licht op groen.

Niet iedereen is blij met de nieuwe verkeersweg om het IJsselmondse dorp. Bewoners van de wijk Buitenoord en die van het Willem Alexanderplantsoen hebben besloten zich te verzetten tegen de nieuwe weg, waarvan ze vooral de geluidsoverlast en stank van uitlaatgassen vrezen.

Na het raadsbesluit van maandag wordt de rondweg verder uitgewerkt in concrete bestemmingsplannen. De raadsleden kunnen zich vinden in de argumenten die voor de rondweg pleiten, zoals minder autoverkeer in de bebouwde kom en een duidelijke begrenzing van de woonbebouwing. Wel werd tijdens de commissievergadering gevraagd om maatregelen tegen sluipverkeer tussen de autosnelwegen A-29 en A-15.

Onzeker

De Middeldijk wordt in oostelijke richting doorgetrokken in de richting van Ridderkerk en passeert daarbij de spoorweg Rotterdam-Dordrecht door middel van een viaduct. Het nieuwe weggedeelte loopt vlak langs een aantal bungalows aan het Willem Alexanderplantsoen en dwars door de tuin van een bewoner van de Ziede.wijdsedijk. Er komt ook een nieuwe verbinding tussen de Kilweg en de Middeldijk. In het noorden van Barendrecht wordt de Dierensteinweg in westelijke richting doorgetrokken. Een paar huizen aan de Eerste Barendrechtseweg zullen daarvoor het veld moeten ruimen.

Het tracé van het westelijk deel van de rondweg, langs de autosnelweg A-29, is nog onzeker in verband met de mogelijke aanleg van de hogesnelheidsspoorlijn. Onzekerheid is er bovendien over het oostelijk deel van de rondweg, tussen de Gebroken Meeldijk en de Dierensteinweg. Hier moet de weg gedeeltelijk over Ridderkerks grondgebied lopen, dwars door de polder Verenambacht.

De gemeente Ridderkerk heeft weliswaar plannen om van dit nu nog agrarische gebied een becirijfsterrein te maken, maar het bestemmingsplan daarvoor is er nog niet. De gemeente Barendrecht houdt er dan ook rekening mee, dat het verkeer naar en van het nieuwe bedrijfsterrein Gebroken Meeldijk voorlopig over de toch al zwaarbelaste Noldijk en Rijksstraatweg moet rijden om de autosnelwegen te kunnen bereiken.

Gevaarlijk

In het verleden heeft de gemeenteraad van Barendrecht al enkele besluiten genomen om de aanleg van enkele rondweggedeelten mogelijk te maken. Het ging daarbij om wegen die nodig waren voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken, zoals Nieuweland, of voor nieuwe bedrijfsterreinen. De toekomstplannen van de Nederlandse Spoorwegen waren de directe aanleiding om de gemeenteraad nu een besluit over de totale rondweg te vragen.

Uithoek

De NS gaat het aantal reizigerssporen op het baanvak Rotterdam-Dordrecht verdubbelen tot vier. Dat karwei zal uiterlijk in 1996 zijn voltooid. De gelijkvloerse kruising van de spoorbaan in de Gebroken Meeldijk moet dan zijn verdwenen, omdat er ook al twee goederensporen liggen.

Zo'n brede gelijkvloerse overgang zou te gevaarlijk worden en bovendien zouden de spoorbomen met zoveel treinverkeer om de haverklap naar beneden gaan. Omdat toch al het plan voor een rondweg bestond, heeft Barendrecht beide problemen tegelijk aangepakt. Daardoor kan de kostenvergoeding die de NS aan Barendrecht betaalt, optimaal worden benut.

"Lexmond en de Lexmonders in beeld" vormt een deel uit de bekende serie van de Europese Bibliotheek (Zaltbommel). Wie in de geschiedenis van het dorp thuis is, zal tot de conclusie komen dat de heren Molenaar hun huiswerk goed hebben gedaan.

Zij werden geholpen door mensen die met kennis van zaken over Lexmond en zijn geschiedenis kunnen meepraten. Zoals Marjan de BruynBoef bij voorbeeld. Deze 86-jarige weduwe (uit een twintig kinderen tellend gezin) is in Lexmond geboren en getogen. Zij bracht op de foto's heel wat Lexmonders 'boven water' met naam en desnoods met toenaam, al blijken de Molenaars (zonen van Anton „van Tunneze") er niet van te houden om bijnamen te publiceren.

De uitzondering bevestigt echter ook nu de regel bij een foto waarop Wout Wink, die aan de voet van de dorpskerk een kruideniers- en snoepwinkeltje dreef, wordt voorzien van de regels: „Wee die jongeman, die het in zijn onnozelheid waagde om blauwbaardjes te vragen. Die moest dan wel snel de winket verlaten want dan voelde Wout zich kennelijk aangesproken".

Positief

Gelet op de achtergrond van Herman en Rien Molenaar is het niet verwonderlijk dat het christelijk leven in dit boek op een positieve manier de aandacht krijgt. Zoals de foto aangeeft waarop dominee Sytz. Goverts jr. met de broeders van de kerkeraad staat afgebeeld. Van 1922 tot 1925 stond hij in Lexmond. Hij was de eerste predikant in Lexmond die tot de Gereformeerde Bond kon worden gerekend.

Voorts laat het boek weten dat de gereformeerde jongelingen- en meisjesvereniging zo'n halve eeuw geleden iedere week apart samenkwam „ter bestudering van Schrift en belijdenis". Deze tekst kwam dus in de plaats van de eerder genoemde regels die niet door de beugel zouden kunnen. Dat het in 1991 allemaal 'iets' anders toegaat, is echter niet onwaarschijnlijk.

Van de aanleg van een tunnel onder de spoorlijn in de verlengde Middeldijk wordt overigens afgezien omdat die 10 tot 15 miljoen duurder is dan een viaduct. De bestaande overgang in de Gebroken Meeldijk wordt vervangen door een tunneltje voor fietsers en voetgangers. Tussen het dan doodlopend oostelijk deel van de Gebroken Meeldijk en het bedrijfsterrein Dierenstein komt een nieuwe verbindingsweg. Die moet voorkomen, dat de bedrijven aan de Gebroken Meeldijk in een onaantrekkelijke uithoek komen te liggen. Het NS-station blijft dan bovendien vanuit de richting Ridderkerk goed bereikbaar.

Een aantal villabewoners van de wijk Buitenoord wil dat de bestaande Middeldijk geen onderdeel gaat uitmaken van de rondweg. De bewoners zijn naast geluidhinder en stank ook bang voor waardedaling van hun bezit. Ze overwegen een advocaat in de arm te nemen om hun belangen veilig te stellen. De Buitenoord-bewoners vinden, evenals de bewoners aan het Willem Alexanderplantsoen, dat de gemeente onvoldoende heeft duidelijk gemaakt waarom een zuidelijker tracé van de weg tussen Kilweg en Gebroken Meeldijk niet mogelijk is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.