+ Meer informatie

BENOEMINGEN

5 minuten leestijd

De synode benoemde tot leden

A. vande de putaatschappen waarin tevens gedeputeerden van de particuliere synoden zitting hebben voor:

1. het beheer van de algemene kas tot steun aan de kerken ten behoeve van de verzorging van emeriti predikanten, predikantsweduwen en -wezen naarart. 13 K.O.:

2. het beheer van het studiefonds voor de Theologische Hogeschool: primus: E. H. van Essem, penn. secundus: A. Scholten, 2de penn.

3. de Theologische Hogeschool:

A. het curatorium: primus: ds. D. H. Biesma, secr. secundus ds. M. Drayer, 2de secr.

B. het financieel beheer: primi: A. L. De Bniyne

H. J. van der Meiden

J. D. Wisman secundi: A. F. Mijnhardt drs. G. van Westrienen

M. W. Wierenga

4. de Evangelieverkondiging onder Israël: primi: ds. M. Drayer, secr. ds. D. Biesma jr., penn. adviseur: prof. dr. B. J. Oosterhof fsecundi: ds. K. J. Velema,

2de secr.

A. van den Hoof,

2e penn.

5. de buitenlandse zending: primi: ds. A. Bikker, secr. prof. J. J. van der Schuit, penn.

adviseur: prof. J. Hovius.

secundi: ds. A. C Noort, 2e secr.

A. de Geus, 2de penn.

6. de evangelisatie:

P. de Korte, penn.

ds. P. op den Velde

ds. J. H. Velema.

7. de steunverlening aan kerken in de nieuwe polders rond het IJsselmeer:

ds. J. H. Velema, voorz.

J. Hartog Bzn., penn.

ds. J. H. earlier.

8. ds. J. H. earlier.

J. Groenendijk, voorz.

A. de Geus, secr.

J. van Dalen

D. Kiljan

ds. C. van der Zaal.

B. van de generale deputaatscliappen voor:

9. de correspondentie met de Hoge Overheid:

primi: prof. J. J. van der Schuit, voorz.

prof. J. Hovius, secr.

ds. S. van der Molen

prof. dr. B. J. Oosterhoff

prof. mr. Th. A. Versteeg lid C.I.O.:

prof. dr. B. J. Oosterhoff.

secundi: prof. W. Kremer

dr. C. J. Verplanke

ds. I. de Bruyne

ds. P. J. de Bruin

ds. Joh, Prins

10. de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland en de correspon-dentie met buitenlandse kerken:

prof. dr. J. van Genderen, voorz.

ds. J. H. Velema, secr. binnenland

ds. J. C. Maris, secr. buitenland

ds. D. Biesma jr.

ds. J. Keuning

prof. W. Kremer

prof. J. J. van der Schuit

ds. B. van Smeden

dr. J. de Vuyst.

11. de vertegenwoordiging van de kerken:

ds. I. de Bruyne, voorz.

ds. M. Drayer, secr.

ds. A. Hilbers

drs. W. van ’t Spijker.

12. de redactie van „De Wekker”:

prof. dr. B. J. Oosterhoff, voorz. (hoofdredacteur)

ds. J. H. velema, secr. (wn. hoofdredacteur)

ds. I. de Bruyne

prof. W. Kremer.

13. het Jaarboek:

ds. J. H. velema, voorz.

ds. L. S. den Boer, secr.

ds. M. Drayer.

alg. secundus: ds. H. van der Schaaf

adviseur: A. L. de Bruyne.

s

14. de dagkalender 1966:

ds. C. van der Zaal, voorz.

ds. A. C. Noort, secr.

adviseur: A. L. de Bruyne.

15. de radio-kerkdienst-uitzendingen:

ds. C. van der Zaal, voorz.

ds. J. J. Rebel, secr.

ds. H. W. Eerland

prof. W. Kremer.

16. de ambtelijke bearbeiding van schippers:

primi: ds. M. Baan, voorz.

ds. J. W. van de Gronden secr./penn.

ds. P. N. Ribbers

ds. J. M. Visser

secundi: ds. W. de Joode

W. J. Graves

ds. M, Vlietstra

ds. G. J. Buys,

17. de behartiging van de geestelijke belangen van hen die ter koopvaardij varen:

ds. J. P. Geels, voorz.

ds. S. Wijnsma, secr.

W. van den Hooff

ds. B. van Smeden

C. van Vliet.

18. de geestelijke verzorging van de militairen:

ds. M. W. Nieuwenhuijze, voorz.

ds. C. J. Ph. Sobering, secr.

ds. A. Hilbers, penn.

ds. H. W. Herland

I. van der Molen.

19. het contact met de jeugdbonden:

ds. P. op den Velde, voorz.

ds. T. Harder, secr.

K. Geleijnse, penn.

ds. J. Brons

ds. H. Toorman.

20. de algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden:

ds. A. Hilbers, voorz.

drs. G. van Westrienen, secr.

dr. C. Boertien

C. Drieënhuizen

ds. W. van Heest

H. van der Molen

S. Pieper

L. Sprong

M. W. Wierenga.

21. bijzonderenoden:

ds. C. van der Zaal, voorz.

W. J. Graves, secr.

A. de Geus, penn.

K. Geleijnse

J. Groenendijk

M. D. Stafleu.

22. de samenstelling van het collecterooster:

primi: R. Bijsterveld, voorz.

D. Odijk, secr.

alg. secundus: L. de Jong

23. financiële zaken:

J. Bijleveld, voorz.

C. van der Weele, secr.

B. Groenenboom

drs. H. Schuurhuis

W. dei Vries

alg. secundus: A. Langbroek

24. het quaestoraat van de generale synode:

primus: G. G. van Wijngaarden

secundus: A. L. de Bruyne

25. het synodale archief:

W. van der Kamp, 1ste archivaris

H. E. Maders, 2de archivaris

26. de controle van het synodale archief:

prof. J. Hovius, voorz.

ds. M. Drayer, secr.

G. H. Boersma

27. onderzoek inzake de Bijbelvertaling:

prof. W. Kremer, voorz.

dr. J. de Vuyst, secr.

ds. M. Baan

ds. J. Brons

ds. P. J. de Bruin

ds. Joh. Prins.

28. onderzoek en overleg inzake de psalmberijming:

prof. dr. B. J. Oosterhoff, voorz.

ds. A. Bikker, secr.

ds. M. Baan

ds. J. H. earlier

J. Lelsz

dr. C. J. Verplanke

leden I.S.P.: ds. A. Bikker en J. Lelsz.

29. de liturgische geschriften:

prof. W. Kremer, voorz.

drs. T. Brienen, secr.

drs. A. C. de Geus

ds. B. van Smeden

M. C. Tanis

ds. J. H. Velema.

30. het antwoord aan de Geref.kerken inzake art. 36 N.G.B.:

ds. D. Biesma jr., voorz.

dr. C. J. Verplanke, secr.

J. van Dalen

ds. D. Slagboom

prof. mr. Th. A. Versteeg.

31. de uitgave van de Kerkorde:

prof. J. Hovius, voorz.

ds. M. Drayer, secr.

prof. dr. J. van Genderen.

32. overleg met het Geref. soc. instituut:

ds. D. Biesma jr., voorz.

drs. T. Brienen, secr.

A. L. de Bruyne

ds. S. Wijnsma.

33. de bestudering van de vragen rondom de emeritering naar art. 13 K.O

ds. A. C. Noort, voorz.

J. de Jong

G. G. van Wijngaarden

J. D. Wisman.

34. het beheer van de jubileumgave 1834—1934:

ds. N. de Jong, voorz.

G. G. van Wijngaarden, secr.-penn.

ds. W. Heerma.

35. het kiesrecht van de gemeente:

prof. dr. B. J. Oosterhoff, voorz.

dr. J. de Vuyst, secr.

ds. B. Bijleveld

J. van Dalen

ds. M. Drayer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.