+ Meer informatie

Generale Synode Amsterdam 1974

2 minuten leestijd

Voor de vierde maal wordt in ons blad een overdruk opgenomen van net ”Besluitenboekje” dat de kerkeraden in kennis stelt met de besluiten van de generale synode, in dit geval met die van de synode die augustus-september 1974 vergaderde te Amsterdam. Gelijk bellend, wordt door dit ”Besluitenboekje” informatie aan de kerkeraden verstrekt betreffende die besluiten die ”van betekenis zijn voor de directe voortgang van net kerkelijke leven”. Dank zij de goede samenwerking tussen de scribae van de laatste vier synoden en de redactie van ”Ambtelijk Contact” is het mogelijk deze informatie te verstrekken aan àlle kerkeraadsleden, uiteraard voorzover lezer van ons blad.

De ”voortgang van het kerkelijke leven” gaat elk gemeentelid maar inzonderheid wel elk kerkeraadslid ter harte. Voor ons eigen deel en op onze eigen plaats dragen wij allen daarvoor verantwoordelijkheid. In de breedste vergadering van de kerken wordt aan die verantwoordelijkheid gestalte gegeven in wat overeengekomen en besloten wordt inzake al die dingen die daar thuis horen. Maar op het ”grondvlak” van de kerk, in kerkeraad en gemeente wordt deze verantwoordelijkheid pas goed concreet. Ondanks alle betrekkelijkheid die aan ons werken inherent is, dààr wordt het antwoord op het Woord werkelijkheid. Daaraan is het samen-op-weg-zijn in synodale vergaderingen dienstbaar. Betekent het woord ”synode” niet: sàmen op wèg zijn? Dat dienstbaar-zijn bevordert de synode door zo spoedig mogelijk via het ”Besluitenboekje” kennis te geven van de besluiten die genomen werden. De redactie is de scribae synodi dankbaar door middel van de overdruk ervan in dit nummer alle lezers te kunnen dienen die immers ”direct” betrokken zijn bij de ”voortgang van het kerkelijke leven”.

Het zal ieder lezer intussen duidelijk zijn dat noch het ”Besluitenboekje” noch dit Ambtelijk Contact-nummer de Acta van de synode kunnen vervangen. Over het ”hoe” en het ”waarom” van de genomen besluiten kunnen de Acta alleen informeren. Ieder die zich werkelijk betrokken weet bij het sàmengaan, de gang, de voortgang van en in het kerkelijke leven met al zijn facetten en varianten, verzuime niet t.z.t. deze Acta aan te schaffen !

”Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen die u beminnen … Om het huis van de HERE onze God wil ik het goede voor u zoeken”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.