+ Meer informatie

Gratis hondepenningen

2 minuten leestijd

• De TO-jarige Gaston Defferre, die minister van binnenlandse zaken zou worden, van wie verwacht wordt idat hij gelijkelijk zal optreden tegen onrust van rechts als tegen onder communistische leiding staande arbeidersbewegingen. De communisten die al tientallen jaren met hem overhoop liggen, kenschetsen hem dan ook als een „typische sociale verrader".

• De 39-jarige Paul Quiles, van wie vrijwel hetzelfde kan worden gezegd, zij het dan dat hij werkzaam is geweest bij een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. • De 57-jarige Charles Hernu, een defensiespecialist die zéker minister van defensie zou worden, Hij onderhoudt al ongeveer 20 jaar goede betrekkingen met de staf van het leger.

De commissie heeft dit verhaal vrijdag bevestigd. De Belgische staat verstrekt gratis hondepenningen aan die ambtenaren van de Europese Gemeenschappen wier fiscale woonplaats op het ogenbUk van hun indiensttreding in een andere lid-staat dan België lag. De penningen worden door de administratieve diensten van de instellingen van de gemeenschap uitgereikt. In 1980 . werden er door de commissie 396 penningen uitgegeven.

De Europese commissie voegt daaraan toe dat de vroegere afdehng individuele rechten en voorrechten in 1980 samen met andere diensten is omgevormd tot de afdeling administratieve en financiële rechten. Deze afdeling telde ongeveer 50 ambtenaren. Een simpele rekensom leert dan dat meer dan vijf ambtenaren zich bezighielden met onder meer het verstrekken van één gratis hondepenning. De nieuw gevormde afdeling verricht alle werkzaamheden met betrekking tot de administratieve en financiële rechten van de 6000 ambtenaren van de commissie in Brussel, alsmede van de gepensioneerden van alle instellingen. WMi

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.