+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

Dr. Anton Wessels, De Koran verstaan. Een kennismaking met het boek van de islam. Uitg. Kok, Kampen. Prijs f. 24,50.

Een ambtsdrager vertelde me onlangs dat hij de Koran was gaan lezen, maar dat hij het een wonderlijk boek vond, moeilijk te verstaan. In onze tijd nu we meer dan ooit met moslim in aanraking komen, althans in werk en winkel, bij buren enz. ontmoeten, is het goed dat ambtsdragers zich laten informeren inzake de islam. Nu is er over de islam en de moslims veel te lezen, maar het gaat uiteindelijk om het „boek van de islam”, de Koran. In het bestek van bijna 200 bladzijden biedt prof. Wessels hier een selectie uit de Koran als introductie en leidraad om iets van dit „wonderlijke” en „moeilijke” boek te verstaan. Registers enz. vergemakkelijken het raadplegen wanneer de volledige Koran ter hand wordt genomen.

Prof. drs. H.M. Ohman, Een woord gesproken op zijn tijd. Hoe lezen wij Jesaja 1-39. Uitg. Van Wijnen, Franeker. Prijs f. 22,75.

De schrijver, hoogleraar in de oudtestamentische vakken aan de (vrijgemaakte) Theologische Universiteit te Kampen, ontleent de titel van deze verklaring van Jes. 1-39 aan Spr. 25:11, mede omdat juist deze hoofdstukken in connectie met Jesaja’s eigen tijd - meestal gedateerd - zijn samengenomen. In de inleiding worden enkele „aandachtspunten” aangegeven nl. de geschiedenis van die tijd, het Godswoord voor die tijd en de „Zelf-openbaring van Jahwe in die tijd”. De verklaring wordt niet tekstgewijs maar volgens perikopen gegeven en verdiept in vele opzichten het inzicht in dit Bijbelboek. Aan het eind van de verklaring volgen na literatuuropgave en een tijdtafel van Egypte, Syrië en Assyrië naast die van Israël en Juda een serie „Gespreksvragen” (conform de 39 behandelde hoofdstukken), waarin allerlei zaken aan de orde worden gesteld. Voor persoonlijk gebruik een heel geschikt boek (145 blz.) maar ook voorgesprekskringen enz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.