+ Meer informatie

Hoofdkwartier Geneve Wereldraad uitgebreid

Vergadering Centraal Comité afgesloten

3 minuten leestijd

GENEVE — Het gebouw van de Wereldraad van kerken aan de route de Ferney te Geneve zal met 24 kantoren worden uitgebreid. Dit is dezer dagen besloten door het Centraal Comité. De kosten hiervoor zullen ruim een miljoen gulden bedragen. Zij kunnen gedekt worden onder meer door leningen bij een eigen fonds, mogelijke verkoop van grond, deelneming van de eveneens in het gebouw gevestigde Lutherse Wereldbond en hypotheek.

In de tien dagen, die het Centrale Comité van de Wereldraad van kerken heeft vergaderd, heeft dit beleidsorgaan, dat voor de komende twee jaar de agenda voor alle afdelingen heeft vastgesteld, een groot aantal onderwerpen besproken en een aantal belangrijke beslissingen genomen.


Krachtig heeft het Centraal Comité zich uitgesproken tegen de martelpraktijken, die in toenemende mate en m vrijwel alle landen ter wereld worden toegepast en ten aanzien van de situatie in Zuidelijk Afrika, waarin de onderdrukking van inheemse bevolking zeer gedetailleerd, aan de kaak werd gesteld. Unaniem hebben de 134 leden, die uit allerlei kerken en werelddelen afkomstig zijn, zich daarachter gesteld. Iets minder enthousiast werd een brief aan de gemeenteleden van de deelnemende kerken ontvangen, waarin het thema van de conferentie, „de belijdende gemeente" duidelijk werd gemaakt; gevraagd werd om zich bewust te zijn van wat christen zijn in de huidige samenleving betekent en suggesties voor voorbeden gedaan. Vooral de Zuidamerikaanse leden van het Centraal Comité waren tegen de brief en zullen deze waarschijnlijk niet gaan gebruiken.


Wereldconferentie


Zonder enige moeite verenigde het Centrale Comité zich met de voorstellen voor een wereldconferentie in 1979 (annex een studentenconferentie) over geloof, wetenschap en maatschappij, nauw gelieerd aan het Wereldraadprogramma voor het helpen bevorderen van de totstandkoming van een rechtvaardige, eerlijke samenleving, waarin iedereen kan delen en die niet ten ondergaat aan uitputting van energiebronnen en technologische vooruitgang.


Het probleem van de kernenergie, een in alle kerken ter wereld steeds meer aandacht vragend onderwerp, zal ook worden aangepakt. Consultaties staan op het programma, terwijl o.a. in kringen van de Ver. Naties geprobeerd zal worden belangstelling te wekken voor een speciaal fonds voor research naar alternatieve energiebronnen en voor een internationale commissie voor hulp in crisissituaties.


Multinationals


Een programma voor multinationals, een actie en studieprogramma, dat kerken en actiegroepen wil bundelen voor dialoog met de 'Zakenwereld'' en dat op de verandering van de bestaande economische orde aanstuurt werd tegen het slot van de vergadering na enige discussie aanvaard.


Eén van de laatste onderwerpen, dat aan de orde kwam is dat van de dialoog met andere godsdiensten en ideologieën, zoals het marxisme, waarvoor een eerste aanzet tot een programma werd gegeven. Op de vergadering van het volgende Centraal Comité, 1979 te Jamaica, zal een uitgewerkt plan worden ingediend. Duidelijk werd gemaakt wat dialoog inhoudt, een nieuw instrument voor zending, maar met een andere opdracht: dat van de ontmoeting, waarin misverstanden over en weer uit de wereld geholpen kunnen worden en de wereldproblematiek die men gezamenlijk draagt ook geestelijk samen kan verwerken.


De Wereldraad van kerken heeft de blanke minderheidsregeringen in Zuid-Afrika en Rhodesië beschuldigd van het begaan van „ernstig en openlijk" onrecht tegen zwarten uit naam van het christendom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.