+ Meer informatie

OPENING

5 minuten leestijd

Op 16 april 2011 werd de jaarlijkse conferentie voor ambtsdragers – en andere belangstellenden, daar waren er ook enkelen van – gehouden, opnieuw in het zo vriendelijk ogende kerkgebouw van Nijkerk. Het is ons in de loop van enkele jaren vertrouwd geworden. Te 10.30 uur opende br. P. van Duijvenbode, voorzitter van het organiserend comité, de conferentie. Ongeveer 40 aanwezigen (afgezien van de leden van het comité) hadden de moeite genomen om naar Nijkerk te komen. Al jaren heeft deze dag, waarin toch zulke belangrijke onderwerpen aan de orde komen, te kampen met een forse terugloop van het aantal broeders dat de moeite neemt om het gebeuren bij te wonen. Laten we een voorzichtige schatting maken van het aantal ambtsdragers dat in de CGK dient: een wijk bestaat meestal uit 25-35 adressen, dus laten we zeggen ongeveer 100 leden. Op 74.000 leden zijn dat 740 ouderlingen, en – laten we zeggen – 500 diakenen. Daarbij vaak nog een vrijgestelde scriba en een jeugdouderling of seniorenouderling per gemeente; we hebben ongeveer 180 gemeenten, dus stel dat voorzichtigheidshalve op 360. Dan nog 134 gemeentepredikanten. Dat maakt totaal 1734 ambtsdragers. Dat is echt een heel voorzichtige schatting, het zullen er meer zijn. Alleen al het aantal abonnementen op Ambtelijk Contact (2600, maar er zijn ook kerkenraden uit andere kerkverbanden die een abonnement hebben) maakt dat aannemelijk. Er komt dus nog geen 2.5% van alle ambtsdragers naar de landelijke conferentie… En dat terwijl men er toch opgescherpt wordt in kennis en geestelijke diepgang. Voor het comité (en voor de inleider) is te hopen dat veel meer broeders de inhoud van de dag tot zich zullen nemen dan alleen degenen die aanwezig waren: dit nummer van Ambtelijk Contact biedt immers een neerslag van het daar gebodene.

Achter de tafel voor de preekstoel zat het comité, waarbij een nieuw gezicht te ontwaren was: br. A. Heystek uit Veenendaal had er voor het eerst een plekje gevonden. We zongen Gods lof met de woorden van Ps. 65: ‘De lofzang klimt uit Sions zalen…’, gedragen door het altijd inspirerende orgelspel van br. Joh.Vuijk. We baden om Gods zegen en lazen de Schriften uit Hosea 11:1-11.

OPENINGSWOORD

Het thema vandaag, aldus de voorzitter, is de heiligheid van God. Voor dit onder-werp is gekozen omdat deze omvattende eigenschap van God niet altijd op de juiste, goddelijke waarde wordt geschat. De humanisering van God neemt toe, er wordt profaan en onheilig over Hem gesproken. Dat gaat de kerken niet voorbij. De voorzitter moest terugdenken aan de conferentie van vorig jaar: toen leidde drs. A. Huijgen het onderwerp: ‘dat beleef ik toch anders’ in. Godskennis wordt in een gevoelscultuur getrokken, men wil de dingen anders beleven. Allerlei literaire stromingen zijn daar vol van. En predikanten kan men vandaag horen zeggen (of zien schrijven): ‘God bestaat niet, maar gebeurt’. Zet dat nu eens tegenover de heiligheid van God!

‘God is er altijd voor je, welke beslissing je ook neemt’, zegt een TV-soapserie in deze maanden. En hoeveel kerkmensen, jongeren en ouderen nemen het over en slikken het zonder vragen? Religie is in, ja… maar vaak op een onheilige manier. Wie zich echt bewust is van de heiligheid van God, kan alleen maar hopen dat de aandacht voor de bovenstaande uitspraken en zo weinig mogelijk impact heeft. Denk aan Mozes bii de brandende braamstruik, aan de roeping van Jesaja; denk ook aan Hosea 11 , waar de heilige nabijheid van God aan de orde komt… men komt al met al diep onder de indruk van de heiligheid van God.

In de lijdensweken komt die heiligheid op de meest indrukwekkende manier naar voren: God neemt geen genoegen met de zonde, Hij baant een weg om die heiligheid te schenken. De wachters bij het graf werden als doden… Men wordt eerbiedig en vol verwondering, wanneer we van Hem horen in de diensten, over Hem spreken in bezoeken en catechisaties enz. Dat willen toch niet ‘vermakelijk’ maken? Laten de woorden uit Lev. 19: ‘Weest heilig, want Ik, de HERE uw God, ben heilig’ centraal staan! Aldus de voorzitter van het comité.

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN:

De voorziter had enkele inhoudelijke mededelingen: allereerst dat br.A. Heystek als lid van het comité zal toetreden. De vergadering ging daarmee graag akkoord. De tweede mededeling gold de samenstelling van de redactie van Ambtelijk Contact: het ligt in de bedoeling dat ds. A. van der Zwan te Sliedrecht per 1 Jan. 2012 tot de redactie zal toetreden; hij zal dan de plaats innemen van ds. D. Quant, die op dat moment na 15 jaar redactielidmaatschap (en daarbinnen als eindredacteur) zal terugtreden. Enkele hartelijke woorden van de zijde van de voorzitter aan het adres van ds. Quant vergezelden deze mededeling, waarvan de schrijver van deze inleiding begrijpelijkerwijs niets zal vermelden, maar waar hij wel verlegen en dankbaar naar luisterde.

Hierna kreeg prof.dr. H.G.L. Peels, hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, gelegenheid om zijn referaat te houden over ‘De heiligheid van God’.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.