+ Meer informatie

Puzzel 279

4 minuten leestijd

Het is vandaag 2 september. In de vroege maandagmorgen zit ik achter m'n typemachine en denk: wie moet ik deze keer bedanken? Nou, da's gauw klaar: helemaal niemand. De stroom brieven is opgedroogd; de antwoorden van juli zijn binnen. Nu is het wachten op een nieuwe stroom: die van augustus. Ik verwacht de allervlugsten aan het eind van deze week. Een dag of vijf moet ik dus m'n ongeduld verbijten. Er is wèl een nieuwe kameraad: Art-Jan Teerds in Ede. Blij toe dat er deze week ten minste nog één ding fijn is. Krijg ik je geboortejaar nog? Stuur de antwoorden maar op aan het eind van elke maand.

Een fijne tekening wordt vandaag beloond met de weekprijs. Die is van: Elisabeth de Vreugd, Christinalaan 28, 2231 ZP Rijnsburg. Bedankt!

De puzzel is deze keer nogal groot. Als ik niet gauw op reis ga, komt er niemendal van terecht. Daar gaan we dus.

Driekus tuurde door de patrijspoort. Hij knorde ongerust en zei: „Er is veel drukte aan de haven. Ik zie een politieboot met brullende moR T J E S tor klaarliggen... drie, zes, tien agenten klimmen aan boord... daar komt de commfssaris, pistool opzij... één klimt achter het stuur... de loopplank wordt ingetrokken... de boot koerst naar het ruime sop... o, jongens, oom Rien, dat gaat niet goed... hij komt onze kant op... vooruit, man, in de beddestee en rap, helemaal onder de dekens... plat gaan liggen en geen vin verroeren". Bevend van opwinding (of dachten jullie soms van angst? Ben je nou helemaal?) dook ik als een snoek onder de stijikdekens, kneep de neus dicht en vroeg: „Waar is Kango?" „O, die heb ik vannacht in het onderste ruim opgesloten met een stuk suikerriet tussen de kiezen en een muilkorf voor". „Een watte...?" vroeg ik met afgrijzen in m'n stem. „Een kangoeroe heeft geen muil, hoor, maar een mond". „Ook goed", zei de kok onverschillig, „een mondbakkes dan. Jij ook je zin. Lig 's niet zo raar krom in bed; je lijkt wel een spektakel met die bolle rug". Ik vond het laatste niet fijngevoelig maar deed natuurlijk wel wat hij zei. Ik had hem per slot van rekening veel te hard nodig. „Misschien valt het zee, steeds verder stijgt het water... mee", zei de kok al turende, „er liggen hier wel veertig schepen en ze weten niet eens zéker of u over zee wilt ontsnappen". „Nee", zei ik met verstikte stem vanonder het dekenpak, „maar ze weten wèl dat ik een Nederlander ben en dus .zullen ze vast éérst gaan zoeken op schepen met rood-wit-blauw in het topje van de mast. Zelden heb ik zo groot gelijk gehad... Ik krijg het benauwd. Van twee dingen. Vatten jullie het?

Heel hartelijke groeten van mijn vrouw en vanzelf van oom Rien Deze week en de volgende krijg je een zelfde soort puzzel, een zogenaamde trappuzzel. Die heeft een groot voordeel: Je kunt aan het aantal hokjes zien hoeveel letters het woord heeft. En nog een meevaller: Je krijgt er de letter bij waarmee elk antwoord begint. Dit keer is het de G. 1. Het land aan de andere kant van de zee van Titjerias werd genoemd het land der ... (Markus 5). 2. Een van de plaatsen die de stam van Dan kreeg (fozua 19:44). 3. Hoe heette het land van de Galaten? 4. Een stadhouder die zich nergens iets van aantrok (Handelingen 18, middenin). 5. Een man die met Paulus meereisde op zijn zendingsreis (Handelingen 19, tamelijk achteraan). 6. Een vijand van Abimelech, de moordenaar-koning in Sichem (Richteren 9, middenin). 7. Een van de zonen van Jakob. 8. De eerste en laatste letter van de tuin waar Jezus vóór Zijn sterven heenging. 9. Een land waartegen Ezechiël moest profeteren (Ezechiël 38, vooraan). 10. Een stad waarvan Simson de stadspoort losrukte en wegdroeg (Richteren 16). 11. Een Arabier die Nehemia bespotte (Nehemia 2, achteraan). 12. Hoe heette de knecht van Elisa? 13. Hoe heette het bovenste stuk van Kanaan, waar Naza-^ reth lag? 14. De zoon van Salomo's vijand Hadad (1 Koningen llf^ middenin). 15. De woonplaats van de profeet Jona (2 Koningen 14, achteraan). 10 II 12 ih IS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.