+ Meer informatie

SGP-zetel in Senaat wellicht veiliggesteld

Lijstverbinding met CDA in Zuid-Holland

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Naar verwachting zal de SGP-zetel in de Eerste Kamer behouden blijven dankzij de lijstverbinding die de SGP in Zuid-Holland met het CDA is aangegaan. De kans daarentegen dat GPV-senator Van der Jagt in de Eerste Kamer zal terugkeren, is vrijwel nihil.

De verkiezingen voor de Eerste Kamer vonden maandag plaats. De statenleden van de verschillende provincies komen dan bijeen om 75 senatoren te kiezen. De elf provincies zijn daartoe in vier groepen opgedeeld, waarbij de groep Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht en Limburg 21 senatoren aanwijst, Noord-Holland en Friesland 17, Zuid-Holland 18 en Gelderland, Overijssel, Drente en Groningen 19.

Lijstverbinding
De SGP-zetel moet komen uit de groep Zuid-Holland, waar de Staatkundig Gereformeerden met drie man vertegenwoordigd zijn. Met het oog op de restzetelverdeling is de SGP in die provincie een lijstverbinding aangegaan met het CDA. Hoogstwaarschijnlijk zal deze constructie zodanig werken dat de Staatkundig-Gereformeerde zetel in de Senaat behouden kan blijven. In het verleden is met het CDA (of met één van de „bloedgroepen") reeds meermalen bij de Eerstekamerverkiezingen samengewerkt.

Ook in de groep Gelderland, Overijssel, Drente en Groningen is een lijstverbinding tussen SGP en CDA tot stand gekomen. Daar doet in die groep bovendien het GPV aan mee. Overigens valt niet te verwachten dat de SGP of het GPV in deze provincies een zetel haalt, dit in tegenstelling tot vier jaar geleden toen de GPV-kandidaat J. van der Jagt voldoende stemmen vergaarde om in de Kamer te komen. Dat hij het thans niet zal halen is te wijten aan het verlies dat zowel het GPV als de SGP bij de statenverkiezingen van '78 hebben geleden.

Ds. Abma
Nr. 1 op de kandidatenlijst van de SGP staat de oud-fractieleider van deze partij in de Tweede Kamer, ds. H. G. Abma. Partij-secretaris Boender zei desgevraagd te verwachten dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden, al kon hij hieromtrent geen absolute zekerheid verschaffen.

Geen verrassingen
Een nieuwe verkiezing van de senaat leidt nooit tot politieke verrassingen omdat de samenstelling van de Provinciale Staten immers vast ligt. De huidige statenleden hebben zitting sinds maart 1978. De uitslag van die verkiezingen weerspiegelt na maandag voor het eerst geheel in de samenstelling van de senaat.

De statenverkiezingen van 1978 leverden winst op voor de PvdA, het CDA en D'66, terwijl ze verlies gaven te zien voor VVD, PPR, CPN en Boerenpartij. De SGP, het GPV en de PSP bleven nagenoeg gelijk in percentage. In de huidige senaat is de zetelveredeling als volgt: CDA 27, PvdA 26, WD 13, PPR 3, D'66 2 en SGP, GPV en PSP ieder één zetel.

Oudgedienden
Onder de Eerste-Kamerleden die na de verkiezingen niet terugkeren is een aantal oudgedienden als oud-minister dr. I. A. Diepenhorst CDA-fractieleider dr. J. W. van Hulst, oud-minister dr. W. F. de Gaay Fortman en VVD-senator ir. J. Baas. In totaal keren 14 senatoren op 10 juni in ieder geval niet terug in de Kamer. Zij zijn geen kandidaat.

Oud-CHU-voorzitter Van Hulst heeft bijna een kwart eeuw in de Eerste Kamer gezeten, de laatste jaren als fractievoorzitter van het CDA. Dr. Diepenhorst werd op 15 juli 1952 lid van de senaat, vier jaar eerder dan Van Hulst, maar komt op een totaal van 23 jaar lidmaatschap door onderbrekingen van 1965 tot 1967 toen hij minister van onderwijs en wetenschappen was in achtereenvolgens de kabinetten Cals en Zijlstra. In de periode 1967-1971 was hij lid van de Tweede kamer.

Dr. W. F. De Gaay Fortman (CDA) heeft er in totaal bijna 16 jaar senaat opzitten sinds september 1960. Ook hij onderbrak zijn lidmaatschap voor een ministerschap (binnenlandse zaken in het kabinet Den Uyl van 1973 tot december 1977). VVD-senator ir. Baas heeft sinds november 1960 onafgebroken zitting gehad in de Eerste kamer, totaal dus bijna 21 jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.