+ Meer informatie

Ter overweging

4 minuten leestijd

Dr.J.P. Versteeg, Eerlijk luisteren naar de Bijbel. Een bundel nagelaten artikelen en bijdragen verzameld en ingeleid door drs. W. Steenbergen. Uitg. Kok, Kampen 1988. 108 blz.f. 14,90.

Met een gevoel van weemoed en dankbaarheid las ik dit boek. Je denkt er dan opnieuw aan, dat we van prof. Versteeg nog heel veel hadden mogen verwachten, als hij niet zo vroeg van ons weggenomen was. Je hebt tegelijk een gevoel van grote dankbaarheid voor alles wat de Here ons in hem gegeven heeft. Het onderwijs en de geschriften van Versteeg zijn van blijvende betekenis.

Nadat mevrouw G.J. Versteeg-Floor het initiatief genomen had, deed drs. W. Steenbergen het zijne voor het verschijnen van deze bundel, die een bijzonder verzorgde indruk maakt. De titel, die aan het eerste artikel is ontleend,, is karakteristiek voor al het werk van prof.dr. J.P. Versteeg. Het is verleidelijk om uit dit artikel te citeren, maar er staat zoveel in dat van belang is voor onze omgang met de Heilige Schrift, dat ik liever de raad geef om het te lezen en te herlezen. Een deel van de artikelen en bijdragen is gegroepeerd rondom de heilsfeiten: van kerstfeest tot pinksterfeest. Het gaat ook over de Heilige Geest en de gemeente - onderwerpen waarover prof. Versteeg veel geschreven heeft. Tenslotte komen verschillende aspecten van de toekomst ter sprake: Naar welke toekomst onderweg? De toekomst van Israël als volk van God; De dood: geen einde, maar een nieuw begin; Werken totdat Jezus wederkomt.

In de inleiding wordt terecht gezegd dat vier thema’s die in het hele werk van prof. Versteeg centraal stonden, ook de lijn bepalen die door deze bundel loopt: de Schrift -Christus en zijn werk - de Geest en de gemeente - de toekomst. Wie prof. Versteeg van nabij gekend heeft, zal heel blij zijn met dit boek. Wie nog weinig van hem gelezen heeft, doet er goed aan, als hij of zij het ter hand neemt om eerlijk te luisteren naar de Bijbel, zoals onze onvergetelijke professor Versteeg ons daarin is voorgegaan.

Lutherse Geschriften, belijdenisteksten van een kerk. Uitg. Boekencentrum, ’s-Graven-hage 1987. 333 blz. f. 19,50.

Dit is een mooie uitgave, die voor een prijs geleverd wordt die onwaarschijnlijk laag is. De Lutherse Wereldfederatie heeft dat blijkbaar mogelijk gemaakt.

Maar ook de inhoud is waardevol. In een heel bruikbare vertaling worden de voornaamste belijdenisgeschriften van de Lutherse Kerk uit de eeuw van de Reformatie aan ons voorgelegd. Ze zijn van inleidingen en illustraties voorzien. Van de wel zeer uitvoerige Apologie van de Augsburgse Confessie en de Formula Concordiae zijn alleen fragmenten opgenomen. De 95 Stellingen van 1517 en de Belijdenis van Antwerpen (1567) zijn eraan toegevoegd. Het belang van deze „Lutherse Geschriften” is, dat ze kunnen helpen het evangelie te verstaan en door te geven zoals Luther ons dat heeft geleerd (ds. A. Burghoorn, president van de Evangelisch-Lutherse Synode).

Prof.J. Kamphuis, Dogma’s - wat doe je ermee? Uitg. Vijlbrief, Haarlem 1988. 40 blz. f. 10,-.

De ondertitel van dit geschrift herinnert aan een vraag die door jongeren aan de auteur voorgelegd werd: Staan dogma’s de persoonlijke geloofsbeleving in de weg? Al heeft hij vooral de jeugd op het oog gehad, ook ouderen en zeker ook ouderen die veel in contact komen met de jeugd, kunnen er winst mee doen. Men hoort niet zelden zeggen: In het dogma en in de belijdenisgeschriften zijn toch maar mensen aan het woord. Waarom zouden we het niet houden bij de Bijbel alleen? „De Bijbel alleen” - dat is overigens een van de meest belangrijke dogmatische beslissingen van de Reformatie - kan nooit betekenen, dat Gods Woord alleen blijft. Maar het dogma en de belijdenis van de kerk zijn radicaal afhankelijk van het Woord, waarop ze het gelovig antwoord zijn - zowel gemeenschappelijk als persoonlijk. Het dogma geeft ook de noodzakelijke structuur aan de geloofsbeleving. Hiermee is iets van de inhoud weergegeven. Ook wat verder aan de orde komt, verdient onze hartelijke instemming. Aanbevolen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.