+ Meer informatie

DE REDACTIE ONTVING

5 minuten leestijd

Van Boekencentrum, Zoetermeer:

C.B. Posthumus Meyes, Van ophouden weten. De betekenis van het sabbathsgebod voor onze tijd. f 29,90.

C. den Boer, Oriëntatie in het Nieuwe Testament. Enkele bijbels-theologische hoofdlijnen. Deel 4 in de serie Theologie in reformatorisch perspectief. f 22,50.

Pas op je tellen. Gebruik van vragenlijsten bij kerkopbouw. f 13,50.

J.F. Schuitemaker, De prediking doordacht. f 19,90.

R.H.J. Hornikx, Visie op kerk-zijn. Werkboek voor visie-ontwikkeling in de kerk. Deel 5 in de serie Handreikingen voor kerkopbouw. f 18,50.

Van Drukkerij en Uitgeverij Bredewold, Stationsweg 49, Wezep:

Ds. J.M. Goedhart, Herstel bevorderd of belemmerd? f 14,–.

Van Buijten & Schipperheijn, Amsterdam:

Dr. H.G. Geertsema, Het menselijk karakter van ons kennen. f 31,40.

De medische ethiek in de branding. Een keuze uit het werk van Gerrit Arie Lindeboom. Nr. 1 in de Lindeboomreeks. f 39,90.

Ds. H. van der Schaaf, drs. J.C.L. Starreveld, ds. H.J.Th. Velema (red.), Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1993. f 15,75.

Drs. H. Algra (Den Helder) red., Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde Kerken 1993. f 15,60.

Drs. R.H. Matzken, Charisma uit de diepte. Oorzaken en gevolgen van het moderne pastoraat. f 24,90.

Dr. R. Kuiper (red.) e.a., Kuitert onder kritiek. Wijsgerige en theologische reacties op Kuiterts Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. f 14,95.

Van J.J. Groen & Zoon, Leiden:

Dr. D. Martin Lloyd-Jones, Toon mij uw heerlijkheid (ingeleid door drs. W. van Vlastuin). Deel 2 in de serie Opwekking vroeger en nu. f 39,95.

Elisabeth Elliot, Hartstocht en reinheid. f 24,95.

Ds. P. de Vries, Het zout der aarde. f 29,95.

Drs. N.C. van Velzen, Tot onze troost (voor week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal). Nr. 2 in de serie Avondmaal vieren met de Kerk der eeuwen. f 12,50.

Ds. H.J. Hegger, De grote toekomst. f 24,50.

Mag ik alternatief behandeld worden? Studie van werkgroep prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut en Hospital Christian Fellowship. f 37,50.

Dr. Andrew Murray, Wees mij genadig. Met levensbeschrijving van Andrew Murray door drs. M.D. Geuze, Ned.Herv. predikant te Noorden. f 19,95.

Van De Vuurbaak, Barneveld:

H. Westerink, De tempelbouwers. Roman. f 34,75.

Ds. G. Gunnink, Vrede door vrijspraak. Bijbelstudie over de brief van Paulus aan de christenen te Rome. f 14,75.

Drs. J.P. de Vries, Het leven is één. Het ontstaan van het Gereformeerd Politiek Verbond; vrucht van reformatie in de kerk. 2e herziene druk. f 13,90.

Dr. C. Trimp, Het leerambt niet verspelen! De uitstraling van de Schrift in de bediening van het Woord. Kamper Bijdrage XXXII. f 14,90.

Ds. A. Kooy e.a., De Driehoek in relatie. Kerk, overheid en gereformeerde hulpverlening. f 12,50.

Drs. Jac. Schaeffer e.a., Gezin 2000: Dynamiek of dynamiet? GSEV-reeks nr. 26. f 14,90.

Aad Kamsteeg, De gemeente in. De Bijbel over onze omgang vandaag. f 17,90.

Dr. M. te Velde, Gemeenteopbouw 3. Methodisch beleid ontwikkelen in de christelijke gemeente. f 19,25.

Van Marnix van St. Aldegonde Stichting, wetenschappelijk studiecentrum van de RPF, Postbus 302, Nunspeet:

H. van Arkel e.a., Vrij onderwijs. De politieke actualiteit en de onderwijsvrijheid. f 12,90.

Van Oosterbaan & Le Cointre, Goes:

Ds. P. Groenenberg, Haar naam is Babylon. f 26,50.

Drs. H. Veldman, Licht en schaduw in de Lage Landen. Figuren en aspecten van de Nederlandse kerkgeschiedenis. f 26,50.

Dick Mostert, Eenzame fakkeldragers. Pastoraat voor jongeren. f 16,75.

Van Van Wijnen, Franeker:

Charles Haddon Spurgeon, Zeven laatste preken. Opnieuw vertaald door B.G. Buisman. f 27,50.

Charles Haddon Spurgeon, Alles uit genade. 10e druk. f 27,50.

Dr. J. van Eck, God, mens, medemens. Humanitas in de theologie van Calvijn. f 39,50.

Kees Rookmaker, Serwadda voetbalt weer. Jubileumuitgave Stichting Redt een kind. f 12,50 (waarvan f 2,50 voor de Stichting).

Van Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, Postbus 368, Utrecht:

Dr. R. van Woudenberg, Gelovend denken. Inleiding tot een christelijke filosofie.

Van Willem de Zwijgerstichting, Postbus 10049, Apeldoorn:

Dr. W.H. Velema, Geding om God. Een reactie op de rede van dr. H.S. Versnel. f 9,50.

Van J.H. Kok B. V., Kok Agora, Kok Voorhoeve, De Groot Goudriaan, Van den Berg, Kampen:

Dr. C.A. van Peursen, Verhaal en werkelijkheid. f 39,90.

J.A. van der Ven, Ecclesiologie in context. Handboek praktische theologie. f 85,–.

Dr. T. Brienen, Gods ontferming in tijd en eeuwigheid. Bezinning op verbond en verkiezing. Serie Bij-tijds geloven. f 24,50.

Drs. A.G. Knevel, Verkenningen in de katholieke brieven en Hebreeën. Nr. 7 in de serie Theologische Verkenningen. f 32,50.

Drs. A.G. Knevel, Moeilijke Psalmen. Nr. 12 in de serie Theologische Verkenningen. f 18,90.

Dr. J. Hoek, Geloven - de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert. 2e gewijzigde druk. f 39,90.

Bunyan, Het water des levens. f 15,90.

Walter Goddijn, De moed niet verliezen. Kroniek van een priester-socioloog. f 39,90.

Dr. P.H.R. van Houwelingen, 2 Petrus - Judas. Testament in tweevoud. f 36,–.

Dr. C.A. van Peursen, De verborgen Aanwezige. Godservaringen in bijbelse verhalen. f 17,90.

Dr. W.H. Velema, Wegen en wensen. Enige homiletische reflexies n.a.v. het lezen van 60 jaargangen preken in de serie ‘Uit de Levensbron’. Apeldoornse studies nr. 27. f 24,50.

Pat Alexander, Encyclopedie van de Bijbel. Herziene uitgave, oorspronkelijk 1980. f 59,90.

Koen Boey e.a., Om de waarheid te zeggen. Over filosofie en literatuur (aangeboden aan Ad Peperzak). f 35,–.

Jean-François Lyotard, Het onmenselijke. Causerieën over de tijd.

Johan Goud, God als raadsel. Peilingen in het spoor van Levinas. f 29,90.

Dr. J. Renkema, Klaagliederen. Serie Commentaar op het Oude Testament. f 67,50.

Bras, Mint de minne. f 59,–.

Ryle, Wie Hem vroeg zoekt. f 17,50.

Grey, Verlossing van de droom. f 49,90.

Schoon, Paulus, grensganger tussen Israël en de volken. f 19,90.

Boomsma, Fantastisch geloven. f 22,50.

Lange, Onszelf als een ander. f 21,–.

Dr. R. Bons-Storm, Pastoraat als bondgenootschap. Aanzet tot vernieuwing van de kerkelijke praktijk vanuit het vrouwenpastoraat. f 34,50.

W.A.R. Shadid, P.S. van Koningsveld, De mythe van het Islamitische gevaar. Hindernissen bij integratie. f 35,–.

Endedijk, Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel 2. f 52,50.

Berma Klein Goldewijk, Praktijk of principe. Basisgemeenschappen en de eccleciologie van Leonardo Boff. f 62,50.

C.E.M. Struyker Boudier, Amor ergo sum. Aanzetten tot een filosofie van de liefde. f 45,–.

S.W. Couwenberg, Geloof en christendom. f 29,50.

Zweden, Journaal van een beeldenstorm. f 29,50.

Dekker, Gereformeerd en Evangelisch. f 97,50.

Kooi, Heilige en Heilige Geest. f 52,50.

Jürgen Habermas, Na-metafysisch denken. f 28,90.

Bedreiging of verrijking? De ontmoeting van joden en christenen in Europa en Israël. OJEC-serie nr. 10. f 27,50.

Ledeboer, Pastorale brieven. f 16,–.

Attema, Brief van Judas. Pastor. f 15,50.

Veer, Cruciale verborgenheid. f 59,90.

Dieperink, In gesprek met Rome. f 24,90.

Albada, De crisis hoort bij de verzorgingsstaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.