+ Meer informatie

Alcoholgebruik

4 minuten leestijd

Van allerlei kanten krijgen we te horen dat het alcoholgebruik in onze tijd steeds toeneemt. In alle lagen van de bevolking, maar met name ook onder jonge mensen.

Het gaat onze gezindte niet voorbij. Soms (steeds vaker) leidt dit tot problemen waar ook de pastor mee te maken krijgt.
Alcoholgebruik is ook een pastoraal probleem aan het worden. In bijbelse tijden was dit probleem er ook. Gods Woord geeft voorbeelden van mensen die door overmatig gebruik van sterke drank tot dronkenschap kwamen en daardoor weer tot allerlei zonden. Ik denk aan Noach. Een man van wie overigens ook gezegd wordt dat hij met God wandelde. Noach was een man des geloofs, die door het geloof het bevel Gods gehoorzaamde en de ark toebereidde. Een hoogstaand mens. De Schrift verbergt echter niet dat deze zelfde Noach ook eens dronken was en zich toen in zijn dronkenschap ontblootte en zo in het midden van zijn tent ging liggen. Als de wijn is in de man, zo zegt een spreekwoord, is de wijsheid in de kan. Hoe waar is dat!
Zie het ook op het zondige feest van Belsazar, beschreven in Dan. 5. Deze koning van Babel ontzag zich niet de heilige voorwerpen uit de tempel te Jeruzalem te misbruiken op zijn dronkemansgelag. En wat te denken van het verjaardagsfeest van Herodes, toen het overdadig gebruik van sterke drank er mede aanleiding toe was dat Johannes de Doper het leven moest laten?

Paulus
Het is dan ook geen wonder dat de Schrift herhaaldelijk en dringend waarschuwt tegen drankmisbruik. Ik zou kunnen wijzen op verschillende plaatsen in het boek Spreuken. Om één voorbeeld te noemen: in Spr. 23:29 lezen we: „Bij wie is wee? bij wie och arme? bij wie gekijf? bij wie het geklag? bij wie wonden zonder oorzaak? bij wie de roodheid der ogen? Bij degenen, die bij de wijn vertoeven; bij degenen die komen om gemengde drank na te zoeken."

We kunnen ook denken aan diverse vermaningen, afkomstig uit de pen van de apostel Paulus. Als hij zowel aan Timotheüs als aan Titus schrijft aan welke vereisten de aan te stellen ouderlingen en diakenen moeten voldoen, lezen we dat zij zich nier tot veel wijn mogen begeven (1 Tim. 3:3, 8; Tit. 1: 7). En als Paulus Titus instrueert hoe de verschillende groepen gemeenteleden zich hebben te gedragen, lezen we de vermaning gericht aan de oude vrouwen dat ook zij zich niet tot veel wijn zullen begeven (Tit. 2: 3). Kwam het dan voor dat de oude vrouwen in de gemeente te veel dronken? Kennelijk wel! Ook in Ef 5:18 geeft Paulus een duidelijke vermaning: „Wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is." Het weegt de apostel dus nogal zwaar, dat hij zo vaak de vinger bij deze zaak legt. Was dat omdat hij een fervent geheelonthouder was? Overdreef hij het een beetje? Ik denk het niet. Hij wijst zelfs niet eens alle gebruik van wijn af Aan Timotheüs geeft hij immers het advies om af en toe een beetje wijn te drinken voor zijn maag en menigvuldige zwakheden (1 Tim. 5:23). Maar Paulus heeft het grote gevaar van "te veel" gezien. Alcoholgebruik kan zo gemakkelijk een poort worden waardoor allerlei zonden binnenkomen en waardoor de mens zich verlaagt en onteert. Erger nog, waardoor de naam des Heeren onteerd en gesmaad wordt.

Leed
Dat zien we vandaag ook gebeuren. In toenemende mate. Hoeveel christenen hebben in hun huis niet een hele voorraad wijn en sterke drank aangelegd? In veel gezinnen behoort bier tot de gewoonste consumpties. Er gaat geen verjaardag of receptie voorbij of er moet natuurlijk ook gedronken worden. Je zou je belachelijk maken als je er niet aan meedeed. Maar zijn we van dat alles nu zoveel beter geworden?

Maar een beetje mag toch wel? Wat is "een beetje"? Weet iedereen maat te houden? Laten we toch niet voorbijzien aan het vele leed dat in het gevolg van "te veel" meekomt? Verkeersslachtoffers. Huwelijksellende. Gezinsproblemen. Financiële zorgen. Laten we onze ogen er niet voor sluiten. Die dingen zijn er toch. Ook in onze kringen. Is mijn vrees ongegrond als ik wel eens bang ben dat velen op dit punt een puur wereldse stijl van leven hebben aangenomen? En dat ze ook niet van plan zijn zich af te vragen of een christen zich op dit terrein anders dient te gedragen dan de wereld? Nee, ik bedoel niet dat we allemaal lid van een geheelonthoudersvereniging zouden moeten worden. Ik wil alleen even signaleren dat Koning alcohol ook in onze kringen slachtoffers maakt. En wat ik vooral graag zou willen, is dat het tweede lid van Paulus' aansporing in Ef. 5:18 door ons allen zou worden ter harte genomen. Als hij gezegd heeft dat we niet dronken moeten worden van wijn, waarin overdaad is, zegt hij: „Maar wordt vervuld met de Geest." Die vervulling is oneindig rijker dan welk aards genot dan ook.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.