+ Meer informatie

HOGER UURLOON

2 minuten leestijd

.,We willen van dat lage uurloon af", in een gegeven mondelinge toelichting op het eisenpakket noemde actieleider K. Olieman dit als een punt dat voor de actiegroepen zwaar weegt. Op het ogenblik werkt de agrariër in het algemeen voor vijf gulden «t minder , uur.

De eisen van de actiegroepen zijn heel wat zwaarder dan die van de centrale Itodbouworganisaties, meende de heer Olieman. Wat overlappingen zitten er ook in. Volgens de heer Olieman komt dat doordat de organisaties, toen ze woensdag hun oordeel over de regeringsmaatregelen gaven, met nog wat aanvullende eisen' kwamen.

Wat inwilliging van de eisen der actiegroepen zou gaan kosten kon de heer Olieman nog niet zeggen. Die rekensom, vond hij, kunnen de centrale landbouworganisaties en het landbouw-economisch instituut zelf wel maken.

Op het ogenblik proberen ze juist, de mensen van acties af te houden, vertelt de heer Olieman. Men Is benaderd door mensen, die dinsdag a.s., als de Tweede Kamer ia Den Haag de landbouwproblemen bespreekt, weer tot actie willen overgaan, maar de actiecomités hebben hun gevraagd dat niet te doen. Naar Den Haag gaan kan, heeft men gezegd tegen wie het voornemen daartoe te kennen gaf, „als je je maar ijetjes gedraaigt".

Aan de dertiende en laatste eis van de actiecomités hebben de organisaties al voldaan door de vorming van hun adviesgroep voor „bijzondere activiteiten". Op grond daarvan meent de heer Zijlstra, voorzitter van het overlegoraan der drie centrale landbouworganisaties, dat actiecomités niet meer nodig zijn. Hij heeft hun aangeraden, zich te voegem In de 01 van de organisaties, waarbij ook leden zijn aangesloten, en hun eisenpakket ook voor te leggen aan de besturen van de gewestelijke land- en tuinbouworgamisaties.

Een volledige beoordeling van het eisenpakket der actiegroepen kan de heer Zijlstra na eerste vluchtige kennisneming nog niet geven. Op hef eerste geddit lij) er punten in te staan, die ook te vinden zijn in het urgentieprogramma van het landbouwschap. Bij bepaalde punten is het niet duidelijk wat de actiecomités bedoelen. Zo is het bij eis 8 (volksverzekering) niet duidelijk welke risico's men nu precies wil dekken, Hopelijk komt dit beeld nu niet meer terug en evenmin hoe hoog de premielast voor de verzekerden zal wor den. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen hadden ook de landbouworganisaties „gisteren al willen doen ingaan".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.